Mamy nadzieję w Miłosierdziu Pana!

Po rekolekcjach w parafii katedralnej

Z Bożą pomocą w dniach 21-23 marca 2021 roku przeżywaliśny w parafii katedralnej rekolekcje wielkopostne. Po drogach wiary poprowadził nas ks. Krystian Kucharczyk, kapłan z diecezji sosnowieckiej.

Rekolekcje są czasem spotkania ze Słowem Bożym, łamanym na ambonie przez Rekolekcjonistę. Ks. Krystian w tych dniach mocno podkreślał prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Na przykładach związanych z jego posługą jako sędziego w Sądzie Biskupim w Sosnowcu ukazywał skutki odrzucenia Boga i miłości. Poprzez przypowieści ewangeliczne przepowiadał o uzdrawiającej miłości Boga. 

W czasie pandemii ludzi słuchających w katedrze było zdecydowanie mniej. Wielu łączyło się dzięki internetowej telewizji FaroTV, od niedawna działającej w naszej diecezji. Mimo tych ograniczeń ks. Krystian z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem przepowiadał w naszej katedrze.

W pięknych, niczym poetyckich  słowach podziękowania zwrócili się do ks. rekolekcjonisty dzieci i młodzież naszej parafii: Czcigodny Księże Krystianie, chcemy z całego serca podziękować Ci za Słowo Boże i nauki, które uświadamiały nam, jak ważne jest aby zatrzymać się w tym chaosie spraw „ na wczoraj” i odnaleźć na nowo siebie i bliźnich. Jak ważne w prozie codziennego dnia odnajdywać Boga i Jego nieogarnione Miłosierdzie.

Panie
Zgubiliśmy miłość
Warczymy na siebie
Spotykając się przypadkowo
Na schodach lub na ulicy
W zatłoczonym autobusie
Gdzie ciągle ktoś
Stoi komuś nad głową
W sklepie
Gdzie nie brakuje towarów
Tylko pieniędzy
w pracy
gdzie ciągle konkurujemy ze sobą
patrząc na siebie wilkiem
w domu
gdzie wszyscy się spieszą
i nikt nikogo słuchać nie potrafi
bo telewizor stał się ważniejszy niż człowiek
w restauracji
gdzie musimy zapłacić
za wczorajszy obiad dzisiejszą cenę
nawet w szkole
gdzie uczą nas matematyki i języków
a nie uczą człowieczeństwa
My – niegdyś bogaci –
Mieszkańcy raju
Przyjaciele Boga
Dzisiaj tak często bezdomni
W swoim własnym domu…

Dziękujemy za ten wspólny czas! Rekolekcje za nami, niech Pan pomnoży owoce naszej wiary!