Uroczystość Wszystkich Świętych

1 Listopada w uroczystość Wszystkich Świętych, ks. biskup Kazimierz Gurda wraz z ks. biskupem Grzegorzem Suchodolskim oraz pozostałymi kapłanami, sprawowali mszę świętą w siedleckiej katedrze o godz. 10.00.

W tym szczególnym dniu za przyczyną naszych orędowników w niebie, prosiliśmy o siły potrzebne dla nas, abyśmy potrafili, w naszej codzienności, podążać drogami ewangelicznych błogosławieństw.
Po zakończonej Eucharystii, biskupi, kapłani oraz wierni udali się na cmentarz centralny, aby modlić się o dar nieba dla naszych bliskich zmarłych.
Modlitwę na cmentarzu rozpoczęliśmy od wspólnego odmówienia części Różańca świętego w intencji zmarłych pochowanych na tym cmenatrzu.
Następnie, zgodnie ze zwyczajem,  udaliśmy się w procesji do 5 stacji na naszym cmentarzu.
Zachęcamy, aby w tym miesiącu, jak najcześciej nawiedzać groby naszych bliskich zmarłych, ofiarując im dar naszej modlitwy. 
Przez cały listopad, możemy ofiarować za naszych bliskich zmarłych dar odpustu spełniając następujące warunki:
- stan łaski uświęcającej oraz brak przywiązania do grzechu
- pobożne nawiedzenie cmentarza
- komunia święta
- modlitwa w intencjach Ojca świętego.
fot. Piotr Grabowski

Do pobrania: