109 rocznica poświęcenia katedry i instalacja Kanoników

" Tu spotykamy żywego Boga, ukrytego w słowie i sakramentach"

W południe  22 września celebrowana była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z udziałem Biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego oraz licznie zgromadzonych kapłanów, w trakcie której obchodzono kolejną 109 rocznicę poświęcenia naszej katedry.

 - Tu On sam buduje z nas swój Kościół, wspólnotę uczniów, odrodzonych przez chrzest do nowego życia wiary. Tutaj ta wiara się wzmacnia i rozwija. Tu wiara ożywiona miłością, sprawia, że stajemy się żywymi kamieniami w Bożej budowli. Ta budowla jest dla Boga na Jego chwałę, ale i dla nas byśmy się w niej uświęcali - podkreślał ksiądz proboszcz Dariusz Mioduszewski. 

 22 września w katedrze siedleckiej zgromadziła się również Kapituła Katedralna. Tworzą ją kanonicy gremialni i honorowi ustanowieni przez biskupa siedleckiego. Dziś miała miejsce instalacja nowych Kanoników. 

Honorową godność przyjęli:
- Ks. Mariusz ZANIEWICZ – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, 

 - Ks. Tomasz BIELIŃSKI – kierownik Referatu ds. Nowej Ewangelizacji, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Diecezji Siedleckiej.

Kościół katedralny jest nazywany „Matką wszystkich kościołów diecezji”. To w katedrze są udzielane sakramenty, mające szczególne znaczenie dla wszystkich parafii, a więc święcenia biskupie i kapłańskie, poświęcenie olejów używanych przy chrzcie i bierzmowaniu. Tu gromadzi się również Kapituła Katedralna. Tworzą ją kanonicy gremialni i honorowi ustanowieni przez biskupa siedleckiego. Kanonicy – jak czytamy w Statucie kapituły – są to duchowni, którzy „intensywniej niż inni kapłani współpracują z biskupem nad pogłębianiem ducha wiary i dziełem ewangelizacji Kościoła”. Zewnętrznym znakiem godności kanonickiej jest przywilej noszenia stroju chórowego. Używa się go podczas uroczystych celebracji liturgicznych, zwłaszcza z udziałem księdza biskupa. Strój kapituły katedralnej stanowi komża, mantolet, fioletowy pas oraz ozdobne dystynktorium z monogramem papieża Benedykta XV, który wskrzesił kapitułę oraz wizerunkiem Niepokalanego Poczęcia NMP, patronki katedry.