Przygotowanie do I Komunii św.

Harmonogram spotkań dla rodziców i dzieci

Od 2019  roku przygotowanie do I Komunii Świętej w całej diecezji odbywa się  według nowego programu. Uczestniczą w nim (wraz ze swoimi rodzicami) dzieci klas I, II oraz III szkoły podstawowej.

Dzieci klas I wraz z rodzicami są zaproszeni na kilka spotkań w ciągu roku (wrzesień, październik, adwent, Wielki Post, czerwiec). 

Dzieci klas II wraz z rodzicami kontynuują spotkania zapoczątkowane we wrześniu 2019.

Dla dzieci klas III oraz rodziców przewidziano cykl spotkań miesięcznych (od września do czerwca), zgodnie z zapowiedziami podawanymi podczas ogłoszeń parafialnych.

 

Dodatkowy termin I Komunii św. dla dzieci klasy IV (które nie przyjęły w czerwcu z powodu koronawirusa)
19 października 2020 
Godzina zostanie podana na spotkaniu w niedzielę, 20 września po Mszy św. o godz. 18.00
Zgłoszenie dziecka do I Komunii Świętej 

Zgłoszenie dzieci do I Komunii Świętej w formie złożenia pisemnej deklaracji rodziców  (dla dzieci klas pierwszych SP) przewidziane jest na spotkaniu dla rodziców. Razem z deklaracją rodzice przedkładają metrykę chrztu dziecka.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w drugą niedzielę maja. W zależności od liczebności grupy (oraz ze względu na stan epidemii) pozostaje do ustalenia czy wszystkie dzieci będą razem na jednej Mszy czy podzielone na dwie tury. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i rodziców jest ks. Marcin Wesołowski

Pro Memoria dla Rodziców
Msza św. z udziałem dzieci
 • niedziela, godz. 12.00
 • o godz. 11.50 wspólna modlitwa z dziećmi (pacierz i wprowadzenie do Mszy św.)
Spotkanie dla rodziców dzieci klas I
 • 20 września, po Mszy św. o godz. 12.00
Spotkanie dla rodziców dzieci, które przyjmą Komunię św. 19.10.2020
 • 20 września, po Mszy św. o godz. 18.00
Spotkanie dla rodziców dzieci klas II
 • 27 września, po Mszy św. o godz. 12.00
Spotkanie dla rodziców dzieci klas III 
i złożenie deklaracji 
 • 27.09.2020, po Mszy św. o godz. 18.00

jeśli dziecko było chrzczone poza katedrą – do deklaracji należy dołączyć metrykę chrztu

Błogosławieństwo różańców

4 października 2020, godz. 12.00

różańce zakupują rodzice i dzieci przynoszą je ze sobą

Różaniec z udziałem dzieci w październiku  wtorki,  godz. 17.15
Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina

4 października 2020

Spotkania dla rodziców dzieci klas III trzecie niedziele miesiąca, godz. 19.00
Błogosławieństwo medalików

6 grudnia 2020, godz. 12.00

medaliki zakupują rodzice i dzieci przynoszą je ze sobą

Roraty z udziałem dzieci w adwencie
 • środy i soboty, godz. 06.00 
Rekolekcje adwentowe 
 • piątek i sobota przed IV Niedzielą Adwentu, godz. 17.00
 • w sobotę spotkanie dla dzieci klas I o godz. 16.30
 • niedziela, godz. 12.00
Droga Krzyżowa z udziałem dzieci wtorki Wielkiego Postu, godz. 17.15
Kandydaci  na ministrantów
(spotkania formacyjne)
środy, godz. 16.30
Schola dziecięca
(zbiórka, warsztaty muzyczne, katecheza, obiad)
soboty, godz. 9.30
Rekolekcje wielkopostne
 • V Niedziela Wielkiego Postu, godz. 12.00
 • poniedziałek i wtorek, godz. 17.00
Błogosławieństwo książeczek do nabożeństwa

21.02.2021, godz. 12.00

Książeczki zakupuje parafia z pieniędzy składkowych

Pierwsza spowiedź dzieci  08.05.2021, godz. 8.00-9.00
Uroczystość I Komunii św.

09.05.2021, w zależności od liczby dzieci w dwóch lub w jednej turze,  godz. 10:00 i ew.  godz. 12:00

Rocznica I Komunii św.

16.05.2021, godz. 12.00