Przygotowanie do I Komunii św.

Harmonogram spotkań dla rodziców i dzieci

 
 
 

Od 2019  roku przygotowanie do I Komunii Świętej w całej diecezji odbywa się  według nowego programu. Uczestniczą w nim (wraz ze swoimi rodzicami) dzieci klas I, II oraz III szkoły podstawowej.

Stroje komunijne dla parafii katedralnej przygotowuje i szyje p. Joanna Gruszecka
  660 488 461

Katechezy domowe

Dzieci klas I wraz z rodzicami są zaproszeni na 4 spotkania w ciągu roku. 

Dzieci klas II wraz z rodzicami kontynuują spotkania zapoczątkowane w pierwszej klasie i są zaproszeni na 4 spotkania w ciągu roku.

Dla dzieci klas III oraz rodziców przewidziano cykl spotkań miesięcznych (od września do maja), zgodnie z zapowiedziami podawanymi podczas ogłoszeń parafialnych.

 

Zgłoszenie dziecka do I Komunii Świętej 

Zgłoszenie dzieci do I Komunii Świętej w formie złożenia pisemnej deklaracji rodziców, przewidziane jest na spotkaniu dla rodziców. Razem z deklaracją rodzice przedkładają metrykę chrztu dziecka.

Imię i nazwisko dziecka, adres, szkołę oraz informację gdzie dziecko było chrzczone. Jeżeli było chrzczone w innej parafii niż katedra należy dostarczyć metrykę chrztu. 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w sobotę 04.05.2024 r.


Szkoły nr 2, 4, 6 mają I Komunię Św. o godz. 10.00

Szkoły nr 1, 11 i pozostałe szkoły mają I Komunię Św. o godz. 12.00

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i rodziców jest ks. Marcin Wesołowski, wikariusz

  wesolowskim186@gmail.com 

  518 042 272  

Pro Memoria dla Rodziców

Msza św. z udziałem dzieci

  • niedziela, godz. 12.00

Spotkania dla rodziców dzieci klas I

według aktualnych ogłoszeń

Spotkania dla rodziców dzieci klas II

według aktualnych ogłoszeń 

Spotkania dla rodziców dzieci klas III

według aktualnych ogłoszeń 

Błogosławieństwo różańców

8 października 2023, godz. 12.00

różańce zakupują rodzice i dzieci przynoszą je ze sobą

Różaniec z udziałem dzieci w październiku

 wtorki,  godz. 17.15

Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina

1 października 2023

Błogosławieństwo medalików!

Błogosławieństwo medalików odbędzie się w niedzielę 10.12.2023 o godz. 12.00

Roraty z udziałem dzieci w adwencie
  • środy godz. 06.00 
Rekolekcje adwentowe 
  • piątek i sobota przed IV Niedzielą Adwentu, godz. 17.00
  • niedziela, godz. 12.00
Droga Krzyżowa z udziałem dzieci wtorki Wielkiego Postu, godz. 17.15
Kandydaci  na ministrantów
(spotkania formacyjne)
środy, godz. 16.30
Schola dziecięca
(zbiórka, warsztaty muzyczne, katecheza, obiad)
soboty, godz. 9.30
Rekolekcje wielkopostne
  • V Niedziela Wielkiego Postu, godz. 12.00
  • poniedziałek i wtorek, godz. 17.00
Błogosławieństwo książeczek do nabożeństwa

według aktualnych ogłoszeń 

Książeczki zakupuje parafia z pieniędzy składkowych

Pierwsza spowiedź dzieci  według aktualnych ogłoszeń
Uroczystość I Komunii św.

04.05.2024 r.

Rocznica I Komunii św.

według aktualnych ogłoszeń