Przygotowanie do I Komunii św.

Harmonogram spotkań dla rodziców i dzieci

Biały Tydzień dla dzieci komunijnych:
grupa I i II - poniedziałek i w środę o godz. 16.00
grupa III i IV - wtorek i w czwartek  o godz. 16:00
 

Grupa I - Szkoła nr 2 i 6 oraz pozostałe szkoły 
Grupa II - Szkoła nr 4 oprócz klasy III d
Grupa III - Szkoła nr 11 klasy a i b
Grupa IV - Szkoła nr 1, Szkoła nr 4 klasa III d, Szkoła nr 11 klasy c i d

Rocznica I Komunii Św. zostaje przeniesiona na poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli Święto Matki Kościoła , 24 maja godz. 18.00

Od 2019  roku przygotowanie do I Komunii Świętej w całej diecezji odbywa się  według nowego programu. Uczestniczą w nim (wraz ze swoimi rodzicami) dzieci klas I, II oraz III szkoły podstawowej.

Stroje komunijne dla parafii katedralnej przygotowuje i szyje p. Joanna Gruszecka
   660 488 461

Katechezy domowe

Dzieci klas I wraz z rodzicami są zaproszeni na kilka spotkań w ciągu roku (wrzesień, październik, adwent, Wielki Post, czerwiec). 

Dzieci klas II wraz z rodzicami kontynuują spotkania zapoczątkowane we wrześniu 2019.

Dla dzieci klas III oraz rodziców przewidziano cykl spotkań miesięcznych (od września do czerwca), zgodnie z zapowiedziami podawanymi podczas ogłoszeń parafialnych.

Zgłoszenie dziecka do I Komunii Świętej 

Zgłoszenie dzieci do I Komunii Świętej w formie złożenia pisemnej deklaracji rodziców  (dla dzieci klas pierwszych SP) przewidziane jest na spotkaniu dla rodziców. Razem z deklaracją rodzice przedkładają metrykę chrztu dziecka.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w drugą niedzielę maja. W zależności od liczebności grupy (oraz ze względu na stan epidemii) pozostaje do ustalenia czy wszystkie dzieci będą razem na jednej Mszy czy podzielone na dwie tury. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i rodziców jest ks. Marcin Wesołowski

  wesolowskim186@gmail.com 

  518 042 272  

Pro Memoria dla Rodziców

Msza św. z udziałem dzieci

 • niedziela, godz. 12.00

 • o godz. 11.50 wspólna modlitwa z dziećmi (pacierz i wprowadzenie do Mszy św.)

Spotkania dla rodziców dzieci klas III

według aktualnych ogłoszeń

Spotkania dla rodziców dzieci klas II

według aktualnych ogłoszeń 

Spotkania dla rodziców dzieci klas I

według aktualnych ogłoszeń 

Spotkanie dla rodziców dzieci klas I

 • 20 września, po Mszy św. o godz. 12.00

Spotkanie dla rodziców dzieci, które przyjmą Komunię św. 18.10.2020

 • 20 września, po Mszy św. o godz. 18.00

Spotkanie dla rodziców dzieci klas II

 • 27 września, po Mszy św. o godz. 12.00

Spotkanie dla rodziców dzieci klas III 

i złożenie deklaracji 

 • 27.09.2020, po Mszy św. o godz. 18.00

jeśli dziecko było chrzczone poza katedrą – do deklaracji należy dołączyć metrykę chrztu

Błogosławieństwo różańców

4 października 2020, godz. 12.00

różańce zakupują rodzice i dzieci przynoszą je ze sobą

Różaniec z udziałem dzieci w październiku

 wtorki,  godz. 17.15

Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina

4 października 2020

Błogosławieństwo medalików!

Błogosławieństwo medalików odbędzie się na spotkaniu 13. 12.2020 r. 

Roraty z udziałem dzieci w adwencie
 • środy i soboty, godz. 06.00 
Rekolekcje adwentowe 
 • piątek i sobota przed IV Niedzielą Adwentu, godz. 17.00
 • w sobotę spotkanie dla dzieci klas I o godz. 16.30
 • niedziela, godz. 12.00
Droga Krzyżowa z udziałem dzieci wtorki Wielkiego Postu, godz. 17.15
Kandydaci  na ministrantów
(spotkania formacyjne)
środy, godz. 16.30
Schola dziecięca
(zbiórka, warsztaty muzyczne, katecheza, obiad)
soboty, godz. 9.30
Rekolekcje wielkopostne
 • V Niedziela Wielkiego Postu, godz. 12.00
 • poniedziałek i wtorek, godz. 17.00
Błogosławieństwo książeczek do nabożeństwa

według aktualnych ogłoszeń 

Książeczki zakupuje parafia z pieniędzy składkowych

Pierwsza spowiedź dzieci  08.05.2021, godz. 8.00-9.00
Uroczystość I Komunii św.

Z podziałem na 4 grupy według harmonogramu - I - godz. 8.00, II - godz. 10.00, III - godz. 12.00, IV - godz. 14.00

Rocznica I Komunii św.

24.05.2021,  godz. 18.00