Przygotowanie do I Komunii św.

Harmonogram spotkań dla rodziców i dzieci

Od 2019  roku przygotowanie do I Komunii Świętej w całej diecezji odbywa się  według nowego programu. Uczestniczą w nim (wraz ze swoimi rodzicami) dzieci klas I, II oraz III szkoły podstawowej.

Ze względu na czerwoną strefę wszystkie spotkania do I Komunii Św. zostają zawieszone do odwołania. Prosimy na bieżąco śledzić informacje parafialne. 

Katechezy domowe

Informujemy, że od 25 października (niedziela) będziemy rozprowadzać podręczniki dla rodziców i dziecka klasy I i II przygotowujące do I Komunii św. Koszt za dwa podręczniki 10 zł. 

Dzieci klas I wraz z rodzicami są zaproszeni na kilka spotkań w ciągu roku (wrzesień, październik, adwent, Wielki Post, czerwiec). 

Dzieci klas II wraz z rodzicami kontynuują spotkania zapoczątkowane we wrześniu 2019.

Dla dzieci klas III oraz rodziców przewidziano cykl spotkań miesięcznych (od września do czerwca), zgodnie z zapowiedziami podawanymi podczas ogłoszeń parafialnych.

Zgłoszenie dziecka do I Komunii Świętej 

Zgłoszenie dzieci do I Komunii Świętej w formie złożenia pisemnej deklaracji rodziców  (dla dzieci klas pierwszych SP) przewidziane jest na spotkaniu dla rodziców. Razem z deklaracją rodzice przedkładają metrykę chrztu dziecka.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w drugą niedzielę maja. W zależności od liczebności grupy (oraz ze względu na stan epidemii) pozostaje do ustalenia czy wszystkie dzieci będą razem na jednej Mszy czy podzielone na dwie tury. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i rodziców jest ks. Marcin Wesołowski

  wesolowskim186@gmail.com 

  518 042 272  

Pro Memoria dla Rodziców
Msza św. z udziałem dzieci
 • niedziela, godz. 12.00
 • o godz. 11.50 wspólna modlitwa z dziećmi (pacierz i wprowadzenie do Mszy św.)
Spotkania dla rodziców dzieci klas III trzecie niedziele miesiąca, godz. 19.00
Spotkania dla rodziców dzieci klas II czwarte niedziele miesiąca, godz. 19.00
Spotkania dla rodziców dzieci klas I czwarte niedziele miesiąca, godz. 13.00
Spotkanie dla rodziców dzieci klas I
 • 20 września, po Mszy św. o godz. 12.00
Spotkanie dla rodziców dzieci, które przyjmą Komunię św. 18.10.2020
 • 20 września, po Mszy św. o godz. 18.00
Spotkanie dla rodziców dzieci klas II
 • 27 września, po Mszy św. o godz. 12.00
Spotkanie dla rodziców dzieci klas III 
i złożenie deklaracji 
 • 27.09.2020, po Mszy św. o godz. 18.00

jeśli dziecko było chrzczone poza katedrą – do deklaracji należy dołączyć metrykę chrztu

Błogosławieństwo różańców

4 października 2020, godz. 12.00

różańce zakupują rodzice i dzieci przynoszą je ze sobą

Różaniec z udziałem dzieci w październiku  wtorki,  godz. 17.15
Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina

4 października 2020

Błogosławieństwo medalików

6 grudnia 2020, godz. 12.00

medaliki zakupują rodzice i dzieci przynoszą je ze sobą

Roraty z udziałem dzieci w adwencie
 • środy i soboty, godz. 06.00 
Rekolekcje adwentowe 
 • piątek i sobota przed IV Niedzielą Adwentu, godz. 17.00
 • w sobotę spotkanie dla dzieci klas I o godz. 16.30
 • niedziela, godz. 12.00
Droga Krzyżowa z udziałem dzieci wtorki Wielkiego Postu, godz. 17.15
Kandydaci  na ministrantów
(spotkania formacyjne)
środy, godz. 16.30
Schola dziecięca
(zbiórka, warsztaty muzyczne, katecheza, obiad)
soboty, godz. 9.30
Rekolekcje wielkopostne
 • V Niedziela Wielkiego Postu, godz. 12.00
 • poniedziałek i wtorek, godz. 17.00
Błogosławieństwo książeczek do nabożeństwa

21.02.2021, godz. 12.00

Książeczki zakupuje parafia z pieniędzy składkowych

Pierwsza spowiedź dzieci  08.05.2021, godz. 8.00-9.00
Uroczystość I Komunii św.

09.05.2021, w zależności od liczby dzieci w dwóch lub w jednej turze,  godz. 10:00 i ew.  godz. 12:00

Rocznica I Komunii św.

16.05.2021, godz. 12.00