6 lipca 2020 r. Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa

  Nowe życie w Chrystusie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Oz 2,16.17b-18.21-22); (Ps 145,2-9); (2 Tm 1,10b)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

SŁUŻBA LITURGICZNA
Ministranci
Lektorzy
Psałterzyści
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
 
INTENCJE
Informacja
 
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Archiwum
Intencje KŻR
 
DOTACJE NA REMONT
Urząd Marszałkowski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja PGE
Tace inwestycyjne i ofiary indywidualne
 
DYŻUR SPOWIEDNICZY
Dyżur spowiedniczy w katedrze siedleckiej od 1 lipca 2020 r.
 
LINKI
Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowe
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Rodzin
Nie śpijcie! Nie!
Hymn ŚDM Schola Gaudete
 
AKTUALNOŚCI
Orędzie papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich
List pasterski Biskupa Siedleckiego na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Informacje o parafii
Kontakt
Duszpasterze
Konto bankowe parafii
Poradnia Rodzinna
 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Msze św.
Nabożeństwa
Spowiedź
 
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Chrzest Św.
Bierzmowanie
I Komunia Św.
Namaszczenie Chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
KANCELARIA
Godziny otwarcia
 
RADY PARAFIALNE
Rada Duszpasterska
Rada Ekonomiczna
 
GRUPY PARAFIALNE
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Chór Katedralny
KSM
Koła Różańcowe
Krąg Liturgiczny
Neokatechumenat
Zespół wokalny GAUDETE!
Schola dziecięca Wniebogłosy
Róże Rodziców za dzieci
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Parafialny Zespół Caritas
Lectio divina
Domowy Kościół
 
FOTO ALBUM
Schola dziecięca
Dekoracja na Triduum Paschalne 2016r
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 2016r
Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej Podl. 27.08.2016
Niedziela Palmowa - promocja ministrantów
 
 
 
Archiwum
 
 

 

Wybierz kategorie:

XVII Niedziela zwykła 2019 (2019-08-02 16:08:36)

 

XVII Niedziela zwykła (28 lipca 2019 r.)

 

1. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza z dniem 31 lipca pracę w naszej parafii kończy ks. Wojciech Cholewa, który od 1 sierpnia będzie proboszczem parafii pw. Imienia NMP w Kolanie w dekanacie parczewskim.

Księdzu Wojciechowi za pięć lat ofiarnej posługi w naszej parafii składamy serdeczne Bóg zapłać i życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej oraz życzliwości ze strony nowych parafian.

 

2. W niedzielę, 28 lipca, po każdej Mszy św., z racji niedawnego wspomnienia św. Krzysztofa, błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Ofiary składane przy poświęceniu przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy. Kierowców i użytkowników dróg prosimy o pozostanie w katedrze po pieśni kończącej Mszę św.

 

3. W niedzielę, 28 lipca, o godz. 18.00 pod pomnikiem św. Jana Pawła II kolejna Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny zakończona Mszą św. w katedrze o godz. 20.00.

 

4. W czwartek, 1 sierpnia, dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów: o godz. 12.00 Msza św., a od godz. 17.00 modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

5. W piątek, 2 sierpnia, o godz. 7.00 pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Msza św. rozpoczynająca 39. Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na Jasną Górę.

Zapisy i zdawanie bagażu do grupy katedralnej w czwartek, 1 sierpnia, od godz. 14.00 do 20.00 w sali przy plebanii.  Wpisowe 130zł + 10 zł na obsługę toalet,  trzecia  i kolejna osoba z rodziny jest zwolniona z wpisowego.  

 

Pielgrzymów duchowych zachęcamy do składania intencji i zapraszamy przez cały czas trwania pielgrzymki (w dni powszednie) na Apele Pielgrzymkowe o godz. 20.15.

 

Z racji wymarszu pielgrzymki w piątek, 2 sierpnia, nie będzie w katedrze Mszy św. o godz. 6.00, a kancelaria będzie czynna w tym dniu tylko popołudniu.

 

6. W piątek, 2 sierpnia, o godz. 11.45 nabożeństwo pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

7. Do chorych udamy się w piątek, 2 sierpnia, od godz. 9.00.

 

8. W sobotę, 3 sierpnia, po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci NMP (Godzinki, medytacja i różaniec).


9. W niedzielę, 4 sierpnia, o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i zmianka różańcowa.

 

10. W niedzielę, 4 sierpnia, o godz. 19.00 w sali na plebanii pierwsza katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych.

 

11. W niedzielę, 4 sierpnia, gościć będziemy biskupa pomocniczego diecezji pińskiej na Białorusi Kazimierza Wielikosielca, który wygłosi do nas homilie, a po Mszach św. będzie zbierał ofiary na budowę nowego kościoła w swojej diecezji.

 

12. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia oraz wypoczywającym na wakacjach życzymy obfitości Bożych darów oraz opieki Matki Najświętszej.

 

 

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
z okazji 39. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę (2019)

 


Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!

Zbliża się czas, w którym w szczególny sposób będziemy wołać do Boga - Abba Ojcze. Jest to czas naszej diecezjalnej pielgrzymki do Matki Bożej, czczonej w cudownym obrazie na Jasnej Górze w Częstochowie. Już w najbliższych dniach z różnych części diecezji, najpierw - 31 lipca z Włodawy, a następnie 1 sierpnia z Białej Podlaskiej i 2 sierpnia z Siedlec - po raz 39 wyruszą grupy pielgrzymów, aby 14 sierpnia o poranku wejść do kaplicy jasnogórskiej, oddać cześć Matce Najświętszej oraz przedstawić Jej podziękowania i prośby. Cieszę się z tymi, którzy już zdecydowali o udziale w pielgrzymce i zgłosili się do swoich grup. Mam nadzieję, że osoby, które są w trakcie podejmowania decyzji, podejmą ją na tak. Ufam również, że ci wszyscy, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce fizycznie będą wspierać pielgrzymów duchowo, bo przecież pielgrzymka diecezjalna jest naszą wspólną sprawą. 

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „W mocy Ducha Świętego”. W czasie kolejnych dni pątnicy będą rozważać tajemnicę obecności w Kościele Ducha Świętego. Ten Boży Duch został dany Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy i każdy z uczniów Jezusa otrzymuje Go w sakramencie chrztu świętego i sakramencie bierzmowania. Jest On największym darem, jakim Ojciec Niebieski może obdarować tych, którzy stali się Jego dziećmi przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy mocni w wypełnianiu naszego życiowego powołania, jesteśmy mocni w trwaniu na drodze zbawienia. Duch Święty umacnia bowiem naszą wiarę oraz pozwala nam trwać w prawdzie i dobru.

Drodzy Bracia i Siostry!
W mocy Ducha Świętego możemy również wołać do Boga Abba Ojcze i zanosić do Niego nasze uwielbienie oraz prośby. Słowem Abba rozpoczyna się Modlitwa Pańska, której nauczył nas sam Jezus. Jest to modlitwa najpiękniejsza, najdoskonalsza, zawierająca wszystko to, o co mamy zwracać się do Boga. Tę modlitwę znamy wszyscy i codziennie powtarzamy jej słowa. Prosimy w niej Boga, aby On był uwielbiony w świecie, by Jego imię było szanowane przez wszystkich, by spełniała się w świecie i w naszym życiu Jego wola, którą jest nasze zbawienie i realizacja dobra, jakie On określił. Wreszcie modlimy się, aby zapanowało wszędzie Jego królestwo sprawiedliwości i pokoju.

Napełnieni Bożym Duchem prosimy również Ojca Niebieskiego, aby nie brakowało nam powszedniego chleba; chleba, który potrzebny jest dla podtrzymania naszego życia fizycznego, ale także, by nie brakowało nam tego chleba, który konieczny jest dla naszego życia duchowego, a którym jest Ciało Chrystusa, pokarm dający życie wieczne. Wołamy też do Ojca w niebie, aby nas zachował od grzechu i aby dał nam zdolność przebaczenia tym, którzy przeciw nam zawinili, pamiętając zawsze, że Bóg jest pełen miłosierdzia.

Prawdę o tym Bożym miłosierdziu ukazuje nam pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Widzimy w nim Abrahama wstawiającego się do Boga za Sodomą i Gomorą. Abraham pragnął uratować te miasta ze względu na sprawiedliwych, którzy by się w nich znaleźli. Na początku prosi on, by Bóg zachował te miasta ze względu na pięćdziesięciu sprawiedliwych. Potem ta liczba sprawiedliwych zmniejsza się i dochodzi ostatecznie do dziesięciu. Bóg był gotów zachować je dla tych dziesięciu.

Drodzy Siostry i Bracia!
Treści modlitwy „Ojcze nasz” zawarte są we wszystkich modlitwach, jakie zanosimy do Boga. Zawarte są zarówno w modlitwach liturgicznych, jak i w modlitwach zanoszonych przez ojców i matki za swe dzieci, w modlitwach dzieci i młodzieży, w modlitwach chorych oraz tych wszystkich, którzy pogubili się w życiu i poszukują drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Boży Duch, który został nam dany, wspomaga nas w naszej modlitwie. Bo nawet wówczas, gdy nie potrafimy wyrazić naszych próśb, sam Boży Duch zanosi je do Ojca prosząc o to, co jest nam najbardziej potrzebne.

Jezus ukazuje nam w dzisiejszej Ewangelii, że nasza modlitwa jest wysłuchana.
„Ja wam powiadam: Proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, to prosi otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone”. Żadna zatem modlitwa nie zostaje niewysłuchana. Myślę, że mogą to potwierdzić pątnicy zdążający na Jasną Górę w poprzednich pielgrzymkach, których intencje i prośby, jakie nieśli w swym sercu, zostały wysłuchane. Modlitwy nasze są wysłuchane, bo zanosimy je przez jedynego sprawiedliwego, przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi i prosimy o Jej orędownictwo. Postępujemy w duchu prośby Abrahama, który chciał uratować miasta Sodomę i Gomorę ze względu na sprawiedliwych, którzy by w nich byli. Jedynym sprawiedliwym wobec Boga jest Jezus Chrystus. Sprawiedliwymi stali się w Chrystusie i dzięki Niemu, nasi święci i błogosławieni wraz z Maryją, Jego Matką.

Ze względu na Niego, ze względu na naszych świętych i błogosławionych może zostać ocalony człowiek i świat. Modlitwa nasza zostaje wysłuchana nie ze względu na naszą doskonałość, ale ze względu na Jezusa Chrystusa, jedynego sprawiedliwego przed Bogiem.

Pielgrzymka jest nieustannym wołaniem do Ojca Niebieskiego, jest zanoszeniem naszych próśb wyrażanych przez słowa i potwierdzanych przez podjęte praktyki pokutne. Każdy z pielgrzymów niesie w swym sercu modlitwę dziękczynną i błagalną, zanosi ją osobiście i wspólnotowo. Chciałbym, Drodzy Siostry i Bracia, abyście wyruszając na pielgrzymi szlak modlili się za Kościół w Polsce, a szczególnie za naszą diecezję. Proście,by Kościół pozostał wierny Bogu i swojej zbawczej misji, pomimo tak wielu dokonywanych w ostatnim czasie aktów bezczeszczenia, wyśmiewania i znieważania tego, co dla nas wierzących jest święte, w tym liturgii Mszy świętej i wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.

Módlcie się także o świętość naszych rodzin. One są fundamentem naszego życia w Kościele i w społeczeństwie. To wierzący rodzice mają obowiązek zdobyć się na odwagę obrony swych dzieci przed ideologią gender, propagowaną przez LGBT. Od rodzin, od świętości ojców i matek, zależy przyszłość Kościoła i Ojczyzny.

Bardzo proszę także pielgrzymów i wszystkich wiernych naszej diecezji o modlitwę o nowego biskupa pomocniczego naszej diecezji. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za dar osoby Księdza Biskupa Piotra Sawczuka, który 19 lipca br. rozpoczął pasterską posługę w diecezji drohiczyńskiej. Potrzeba, by spośród księży naszej diecezji został wybrany jego następca. Prośmy Pana Boga, aby był to ksiądz pełen wiary i Ducha Świętego, cieszący się szacunkiem pośród duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Pamiętajmy w modlitwach o księżach, zarówno tych, którzy towarzyszą nam w naszej pielgrzymce, jak i wszystkich, którzy pozostali w parafiach, by zapewnić duszpasterską opiekę wiernym. Szczególnie polecam Waszej modlitwie księży chorych i starszych. Prośmy Pana Boga, aby wszyscy pełniący kapłańską posługę w naszej diecezji pełnili ją według woli Tego, który ich do kapłaństwa powołał i darem kapłaństwa obdarzył.

Nie zapominajmy o modlitwie w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Seminaria diecezjalne i zakonne oraz domy formacyjne zakonów żeńskich oczekują na kandydatów i kandydatki. Zapewne w pielgrzymce bierze udział wielu młodych ludzi, którzy podejmują ważne decyzje w swym życiu. Niech nasza modlitwa pozwoli im odkryć wolę Boga i doda odwagi do podjęcia właściwej decyzji. Nasze diecezjalne seminarium czeka na kandydatów.

Niech te intencje podejmą również pielgrzymi duchowi, którzy w dniach pielgrzymki będą gromadzić się w kościołach parafialnych na jasnogórskim apelu. Wszystkich wiernych zachęcam, by w czasie trwania Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę modlić się na różańcu, rozważając choćby tylko jedną tajemnicę. Niech Boży Duch, który został nam dany, stanie się naszą mocą i naszą mądrością.
Wszystkim, którzy wyruszą w tym roku na pielgrzymi szlak oraz duchowym pielgrzymom, zawierzając ich trud Pani Jasnogórskiej, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

     BISKUP SIEDLECKI
      Kazimierz Gurda< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR