22 czerwca 2018 r. Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

  Nowe życie w Chrystusie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a; Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18; Mt 6, 19-23
Ewangelia:
Mt 6, 19-23

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

SŁUŻBA LITURGICZNA
Ministranci
Lektorzy
Psałterzyści
Świeccy szafarze Komunii Świętej
Zdjęcia z uroczystości włączenia kandydatów na ministrantów i kandydatów na lektorów
 
INTENCJE
Informacja
 
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Archiwum ogłoszeń
 
SEKRETY DLA DZIECI
Ważna informacja
 
DOTACJE NA REMONT
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja PGE
Tace inwestycyjne i ofiary indywidualne
 
MATERIAŁY SYNODALNE
III rok pracy I katecheza
III rok pracy II katecheza
III rok pracy III katecheza
III rok pracy IV katecheza
 
DYŻUR SPOWIEDNICZY
Dyżur spowiedniczy od 1 września 2017r
 
LINKI
Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowe
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Rodzin
Nie śpijcie! Nie!
Hymn ŚDM Schola Gaudete
 
AKTUALNOŚCI
Orędzie papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich
List pasterski Biskupa Siedleckiego na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego
 
Serwis informacyjny KRP

NoveKino Merkury - repertuar

"Czym chata bogata tym rada"

Diecezjalna pielgrzymka nauczycieli do Sanktuarium w Miedznie

Najpiękniejsze okazy zwierząt hodowlanych w Szepietowie

Gala Mistrzów w Rudnikach

Pszczoła w obiektywie - uczeń szkoły w Ostrożanach wygrał konkurs wojewódzki

Wakacje w Międzyrzecu

Zaginiony 40-latek

Zmiana na stanowisku skarbnika w powiecie łosickim

Adam Abramowicz Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Lato w kinie powraca

Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Informacje o parafii
Kontakt
Duszpasterze
E- mail i Konto parafii
Poradnia Rodzinna
 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Msze św.
Nabożeństwa
Spowiedź
 
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Chrzest Św.
Bierzmowanie
I Komunia Św.
Sakrament pojednania
Namaszczenie Chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
KANCELARIA
Godziny otwarcia
 
RADY PARAFIALNE
Rada Duszpasterska
Rada Ekonomiczna
 
GRUPY PARAFIALNE
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Chór Katedralny
Koła Różańcowe
Krąg Liturgiczny
Neokatechumenat
Schola GAUDETE!
Schola dziecięca
Róże Rodziców za dzieci
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Parafialny Zespół Charytatywny
Lectio divina
 
FOTO ALBUM
Schola dziecięca
Dekoracja na Triduum Paschalne 2016r
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 2016r
Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej Podl. 27.08.2016
Niedziela Palmowa - promocja ministrantów
 
 
 
Początki parafii
 
 

 

 

 POCZĄTKI PARAFII

 

KATEDRA SIEDLECKA – nowy kościół w Siedlcach

 

 Starania o budowę nowego kościoła w Siedlcach w latach 1905 – 1912 

           Nowy kościół w Siedlcach powstał z nową myślą, ponieważ zaczęło przybywać mieszkańców Siedlec i postanowiono pobudować nową świątynię. W tej sytuacji pojawiły się bardzo ogromne trudności polityczne. Tym staraniom władze carskie przeciwstawiły się aby zbudować nowy kościół na terenie Siedlec. Liczba mieszkańców wzrastała, która od 1867 stała się siedzibą guberni siedleckiej. Od 1860 roku parafia siedlecka liczyła ok. 4 tyś wiernych i na terenie tej parafii zamieszkało ok. 9 tyś. osób. Natomiast od 1871 było 5 tyś. parafian oraz 12 tyś. mieszkańców. W końcu po długich naradach postanowiono wybudować nowy kościół w Siedlcach za przyczyną ks. Witolda Dąbrowskiego, proboszcza i dziekana siedleckiego. Dnia 21 grudnia 1897r. na spotkaniu odbyło się zebranie parafian, ludności katolickiej, miasta i wiosek, na którym postanowiono podjąć decyzję do budowy nowego drugiego kościoła w Siedlcach.[1]

         Po zakończeniu obrad w sprawie budowy nowej świątyni przesłano do zaakceptowania tej myśli drogą służbową przez gubernatora siedleckiego do generała – gubernatora warszawskiego. Odpowiedź dopiero przyszła po 4 latach ale bez skutku. Na budowę nowego kościoła nie pozwolono ze względu na brak miejsca. Władze rosyjskie pozwoliły tylko parafianom na rozbudowę dotychczasowego kościoła. Powołana ponownie komisja do zbadania na takie chwilowe rozwiązanie, orzekła że postawienie w związku wybudowania nowej świątyni jest w tym momencie niemożliwe z różnych względów takich jak: konstrukcyjnych, estetycznych, ekonomicznych oraz braku miejsca na rozbudowę.

      W okresie 5 letnim od 1897 do 1902 wszystkie starania jakie dotychczas miały miejsce nie przyniosły żadnych rezultatów, ponieważ odpowiedź była negatywna. Po tym okresie wystąpiono z taką inicjatywą najpierw o plac na budowę nowego kościoła, dnia 20 października 1902r. na spotkaniu parafialnym ponownie postanowiono wystąpić do państwowych władz o zgodę na budowę nowej świątyni. Dołączono dodatkowe dokumenty przez parafian takie jak: kosztorys budowy, który został sporządzony bezpłatnie przez inż. Zygmunta Zdańskiego, gubernialnego architekta. Stało się tak, że plan całej budowy został zrealizowany przed zatwierdzeniem, te starania o tą budowę pokazują wolę parafian a także ,,dyplomację” dla otrzymania pozwolenia.

        Kościół ten miał być w stylu gotyckim, z cegły na fundamencie z kamienia brukowego, pokryty ocynkowaną blachą z dwiema wieżami w fasadzie. Budynek ten powinien składać się z trzech wydłużonych naw przeciętych transeptem i zakończony prezbiterium. [2]

        Rozmiary kościoła według planów miały być następujące:

długość wzdłuż osi z uwzględnieniem grubości ścian …….. 161 stóp ang.  (49,0 m)

szerokość …………………………………………………... 68 stóp ang.  (20,7 m)

szerokość w transepcie ……………………………………..   101 stóp ang.  (30,8 m)

wysokość nawy głównej …………………………………… 54 stóp ang.  (16,5 m) wysokość naw bocznych …………………………………… 43 stóp ang.  (13,1 m)wysokość wież od ziemi do szczytu krzyża ………………... 154 stóp ang.  (46,9 m)

    Stopa angielska jest to długość, którą mierzono kościół.

 

      Po wybudowaniu nowej świątyni kościół mógł pomieścić około 1800 osób złożono taką propozycję by umieścić trojga drzwi wejściowych do frontu i jedno boczne wejście do zakrystii, zrodził się również taki pomysł, aby umieścić osobne wejścia do kaplicy. Z obliczeń wynikło, iż wydatki na budowę wyniosły 84 469 rubli i 46 kopiejek. Budowa ta miała być prowadzona systemem gospodarczym. Koszty tej budowy miały być pokryte z ofiar wiernych, które zostały rozłożone do zamożności oraz z zapisów i darowizn. Na tym spotkaniu ustalono, że te nową świątynią należy pobudować na placu ofiarnym w imieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przez Ludwika Górskiego ówczesnego prezesa tegoż Towarzystwa. Postanowiono wybrać komitet budowy, w skład następujące osoby weszły: inż. Zygmunt Zdański, inż. Józef Formiński, Teofil Pauli, Piotr Krzewski (ze Starej wsi) i Jan Wrona (z Grabinowa), najpierw trzeba było jednak uzyskać pozwolenie od władz państwowych. Po długich staraniach oczekiwano na pozytywną decyzję władz, pomimo to, że w piśmie z kancelarii generał – gubernator warszawski wyjaśnił osobom zainteresowanym, że obecna sytuacja nie sprzyja pozytywnym rozpatrzeniu starań o budowę nowego kościoła. Postanowiono więc szukać efektywnej stopy protekcji w najwyższych sferach władzy w Petersburgu. Nowo powstała świątynia miała być ustanowiona kościołem filialnym. [3]

     W tym samym czasie został mianowany proboszczem i dziekanem w Siedlcach ks. Józef Scipio del Capio kanonik Kapituły Katedralnej Lubelskiej dotychczasowy proboszcz w Bełżycach była to wtedy diecezja lubelska więc bp. Lubelski Jaczewski mianował go w Siedlcach na stanowisko proboszcza. Nawiązywał on kontakt z ówczesnym dowódcą 39 Narewskiego Pułku Dragonów w Siedlcach pułkownikiem Kaznakowem, późniejszym generałem. Kontakty jego i znajomości osobiste z wpływowymi urzędnikami państwowymi w Petersburgu przyniosły pozytywne rezultaty.

      Dnia 21 lipca 1903 roku generał – gubernator warszawski (naczelnik kraju) postanowił wyrazić zgodę na budowę nowego kościoła w Siedlcach z zastrzeżeniem, że wszystkie koszty budowy poniosą parafianie bez udziału funduszy państwowych, a budowę można będzie rozpocząć po zgromadzeniu połowy sumy kosztorysowej.

      Kosztorys i plan budowy został zatwierdzony dnia 28 grudnia 1903 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. Po jakimś czasie wyłoniła się nowa trudność czysto miejscowa. Wśród mieszkańców Siedlec powstały nowe rozbieżne zdania, co do wyboru nowego miejsca, gdzie miała stanąć nowo wybudowana świątynia. Jedni chcieli budować na placach Michała Rychlińskiego pod stacją kolejową. Wtedy ta strona miasta rozbudowywała się, inni chcieli na placu przed więzieniem tam gdzie stadion sportowy inni znów na placu przed nowym cmentarzu dziś przy ulicy Cmentarnej. [4]

 

     Plac został ofiarowany przez Ludwika Górskiego wydawał się bardzo małym i nieodpowiednim do tego przedsięwzięcia. Dopiero decyzja ks. Franciszka Jaczewskiego, biskupa Lubelskiego położyła temu koniec, gdyż ks. Biskup własną na planie sytuacyjnym napisał: ,,Tu sobie życzę, ażeby stanął nowy kościół tzn. na plan Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego”. 10 października 1905 roku po triumfalnym wjeździe do Siedlec Biskup Franciszek Jaczewski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

    Po jakimś czasie pojawił się nowy spór wśród mieszkańców Siedlec, do miejsca lokalizacji nowej świątyni. Złożono cztery propozycje o następującej treści: na placu Rychlińskiego, obok stacji kolejowej, gdzie wtedy rozbudowywało się miasto: na placu przed więzieniem (obecnie stadion sportowy); na plac przed nowym cmentarzem (dziś przy ulicy Cmentarnej) lub na placu ofiarnym przez prezesa T.K.D.L. Górskiego, który wydawał się za mały i nie odpowiedni. Ostatecznie cały spór rozstrzygnął biskup lubelski Franciszek Jaczewski wskazując na plac Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

 

[1] Por. B. Błoński, Katedra Siedlecka, Siedlce 1995, s. 7

[2] Tamże, s. 8

[3] Tamże, s. 9

[4] Por. B. Błoński ,,Katedra Siedlecka”. s. 11

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR