18 sierpnia 2019 r. Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

  Nowe życie w Chrystusie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Jr 38, 4-6. 8-10); (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18); (Hbr 12, 1-4)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

SŁUŻBA LITURGICZNA
Ministranci
Lektorzy
Psałterzyści
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
 
INTENCJE
Informacja
 
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
Archiwum ogłoszeń
 
SEKRETY DLA DZIECI
Ważna informacja
 
DOTACJE NA REMONT
Urząd Marszałkowski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja PGE
Tace inwestycyjne i ofiary indywidualne
 
DYŻUR SPOWIEDNICZY
Dyżur spowiedniczy w katedrze siedleckiej od 1 lipca 2019 r.
 
LINKI
Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowe
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Duszpasterstwo Akademickie
Duszpasterstwo Rodzin
Nie śpijcie! Nie!
Hymn ŚDM Schola Gaudete
 
AKTUALNOŚCI
Orędzie papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich
List pasterski Biskupa Siedleckiego na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego
 
Serwis informacyjny KRP

Pogoń pudłuje, Znicz triumfuje /ZDJĘCIA i VIDEO/

Krzysztof Tchórzewski jedynką... Kto jeszcze na liście PiS w okręgu nr 18?

Duszek i Stefaniuk wysoko na liście PiS do Parlamentu

Biała Podlaska: nabór wniosków w projekcie OZE II

11 samorządów w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregion Przybuże

Powiatowy Przegląd Przyśpiewki Weselnej w Hańsku

Gmina Łuków: malarze i rzeżbiarze w Klimkach

Turniej Rycerski na Zamku w Liwie jest już pełnoletni

Podlascy kandydaci PiS do Sejmu i Senatu

Dodatkowe autobusy z Siemiatycz na uroczystości w Grabarce

Awaria sieci wodociągowej w Chodowie. Do wieczora wstrzymana została dostawa wody

Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Informacje o parafii
Kontakt
Duszpasterze
E- mail i Konto parafii
Poradnia Rodzinna
 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Msze św.
Nabożeństwa
Spowiedź
 
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Chrzest Św.
Bierzmowanie
I Komunia Św.
Namaszczenie Chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
KANCELARIA
Godziny otwarcia
 
RADY PARAFIALNE
Rada Duszpasterska
Rada Ekonomiczna
 
GRUPY PARAFIALNE
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Chór Katedralny
KSM
Koła Różańcowe
Krąg Liturgiczny
Neokatechumenat
Zespół wokalny GAUDETE!
Schola dziecięca
Róże Rodziców za dzieci
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Parafialny Zespół Caritas
Lectio divina
Domowy Kościół
 
FOTO ALBUM
Schola dziecięca
Dekoracja na Triduum Paschalne 2016r
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 2016r
Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej Podl. 27.08.2016
Niedziela Palmowa - promocja ministrantów
 
 
 
III rok pracy II katecheza
 
 

 


Oprac. Ks. Marek Andrzejuk
KATECHEZA SYNODALNA
Temat:
Rodzina Domowym Kościołem

Rodzina jest najmniejszą wspólnotą Kościoła. Już w III wieku Klemens Aleksandryjski określał ją jako „dom Boży”. Natomiast żyjący
w IV wieku św. Jan Chryzostom nazywał rodzinę „małym Kościołem”,
a Sobór Watykański II określa rodzinę mianem „Kościoła domowego”(por. KK 11). W Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” (KK
11) czytamy: Małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa,
przez który wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy
Chrystusem i Kościołem oraz w niej uczestniczą (por. Ef 5,32), wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu i
wychowywaniu potomstwa dla zdobycia świętości, a tak we właściwym
sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego (por.
1Kor 7,7). Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a
w niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez chrzest synami Bożymi, aby Lud
Boży trwał poprzez wieki. W tym domowym niejako Kościele rodzice
za pomocą słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi
zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie,
ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowne.
Jakie treści zawiera ten fragment nauczania soborowego?
• małżeństwo jest sakramentem, przestrzenią, w której Chrystus jest
obecny, działa i objawia się światu;
• małżeństwo wyraża tajemnicę jedności i miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem; mąż i żona wspomagają się wzajemnie w życiu – łączą się tak ściśle, że stają się jednością cielesną, psychiczną i duchową;
• podstawowym celem małżonków jest osiągnięcie świętości i zbawienia wiecznego, co dokonuje się we wzajemnej bliskości i pomocy;
nie w oderwaniu od życia codziennego, lecz przeciwnie – przez zanurzenie się w nim i przekształcanie świata zgodnie z wolą Bożą;
• drugim celem jest zrodzenie i wychowanie dzieci tak, aby wzrastały one ku dojrzałości chrześcijańskiej. W ten sposób chrześcijańskie małżeństwo zapewnia trwanie Kościoła w kolejnym pokoleniu
(bo przecież wiara sięga tylko na jedno pokolenie w przyszłość).
Takie znaczenie małżeństwa i rodziny, Jan Paweł II ukazywał podczas
pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r.: „Niech się odrodzi w Bogu ludzkie
ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi. Imię jego: kościół
domowy”. (Jan Paweł II, Homilia Kielce, 3 czerwca 1991).
Laicyzacja, jakiej zostało poddane nasze społeczeństwo, nie
oszczędziła polskiej rodziny. Przemiany społeczne, konieczność pracy
dodatkowej, konsumpcyjne spędzanie wolnego czasu oraz wiele innych
czynników spowodowały zatarcie zadań rodziny, która winna wychowywać, przekazywać wiarę, pielęgnować tradycje chrześcijańskie. Stąd
w dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi
wierze, potrzeba na nowo ukazywać i wspierać rodziny chrześcijańskie
jako ogniska żywej i promieniującej wiary. (KKK 1656)
W pierwszej kolejności sami małżonkowie związani sakramentalnym
węzłem, potrzebują dostrzec potrzebę i nauczyć się żyć sobie właściwą
duchowością – duchowością małżeńską. Konsekwencją przyjęcia tej duchowości jest żywy przekaz postaw religijnych i moralnych dziec
iom. Duchowość małżeńska pojawia się w momencie, kiedy odkrywamy,
że Bóg jest obecny w więzi między małżonkami. Dopiero gdy wskaże
się więź małżeńską jako przestrzeń działania Boga, a jednocześnie od kryje się, że Bóg objawia się w męskości i kobiecości mężczyzny i
kobiety, męża i żony, możemy mówić o duchowości małżeńskiej. Czyli
małżonkowie poprzez swoje ciała stają się widzialnym znakiem Miłości
Boga, która w ich więzi jest obecna. (...) (o. Ksawery Knotz)
Na drodze duchowości małżeńskiej małżonkowie są wezwani:
- ku życiu Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia, czyli
takim, poprzez które Pan Bóg realnie coś do mnie mówi i wywiera
realny wpływ na moje życie, na podejmowane decyzje;
- ku życiu modlitwą, przeżywaną jako osobiste spotkanie z Chrystusem,
swoim Zbawicielem; jako rozmowa twarzą w twarz jak z przyjacielem;
- ku życiu sakramentalnemu, zwłaszcza eucharystycznemu. Potrzebne jest uświadomienie sobie konsekwencji wynikających z przyjęcia
sakramentu chrztu, regularna spowiedź, stałe trwanie w łasce uświęcającej jako norma, a nie wyjątek, w pełni i świadomie przeżywana
Eucharystia;
- ku nieustannej przemianie, ku nawróceniu – jako stylowi życia. Chrzecijanin to człowiek nieustannej przemiany, poszukiwania dróg przechodzenia od egoizmu, grzechu, ku świętości. W jego życiu nie ma
poczucia, że w życiu duchowym osiągnął już doskonałość;
- ku dawaniu świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;
- ku postawie służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.
Jak to wszystko ma się dokonać? Przy pomocy jakich narzędzi?
Modlitwa osobista
: Staram się znaleźć codziennie czas modlitwę. Rozważam fragment Pisma św., starając się odnaleźć w nim wskazówki dla mnie, na tym etapie mojego życia. Pytam Chrystusa: „Jaka jest Twoja wola wobec mnie na ten dzień?”. Pytam, mówię o tym, co mnie przepełnia, ale przede wszystkim wsłuchuję się w to, co On ma mi do powiedzenia.
Modlitwa rodzinna
: Wieczorem modlimy się razem z dziećmi. Staramy się, aby nie była to szablonowa modlitwa; wplatamy w nią słowa
„od siebie”, czasem rozważamy krótki fragment Pisma św. Trwa to
5-10 minut, ale staramy się, by było tak codziennie. Troszczymy się
o to, aby wspólna modlitwa miała charakter rozmowy z Bogiem jako
najlepszym Ojcem, a nie polegała na recytowaniu formułek.
Modlitwa małżeńska
: O tę modlitwę toczymy prawdziwą walkę.
Wszystko przemawia przeciw niej: zmęczenie, brak czasu, pragnienie, by na koniec dnia mieć „chwilę dla siebie”. Widzimy
jednak długofalowe owoce: głęboką więź duchową, wzajemne porozumie nie, które w niejednej sytuacji sprawia, że tylko spojrzymy na siebie i już wszystko wiemy...
Dialog małżeński
:Dialog ma być stylem naszego życia małżeńskie go. Aby między mężem a żoną nie było obszarów przemilczanych,
pól niezgody, aby przez wspólne poszukiwanie, nacechowane wzajemnym szacunkiem oraz zrozumieniem specyfiki męskości i kobiecości, podejmować decyzje, które będą wspólnie zaakceptowane
i wspólnie wprowadzane w życie.
Regularne spotkanie ze Słowem Bożym
: Regularne czytanie Pisma
Świętego daje obraz całej historii zbawienia, pozwala znaleźć moje
własne (oraz nasze) miejsce w tej historii, pomaga też w zachowaniu
właściwej perspektywy życia chrześcijańskiego, którą można streścić w słowach: „Nasza ojczyzna jest w niebie”.
Systematyczna praca nad sobą
: To z kolei „bat” na nasz słomiany
zapał i duchowe lenistwo. Po rozeznaniu, w czym najbardziej niedomagam, podejmuję konkretne postanowienie, ukierunkowane na dobro małżeństwa lub rodziny. „Rozliczam się” z niego; jeśli problem
ustąpił, przechodzę do kolejnej rzeczy, jeśli nie – podejmuję dalszy
wysiłek na tym samym polu.
Coroczne rekolekcje
: Duszy nie da się oszukać. Jest jak samochód potrzebuje regularnego „przeglądu”; jest jak pacjent – potrzebuje regularnych „badań okresowych”.
(Powyższy tekst jest autorstwa Beaty i Tomasza Strużanowskich, Kościół Domowy Ruchu Światło-Życie,
Rodzina podstawowym miejscem formacji chrześcijańskiej,
w: serwishttp://www.orrk.pl/iv-kongres-ruchow/727-rodzina-podstawowym-miejscem-formacji-chrzescijanskiej).
Dopiero teraz zadajmy sobie pytanie: w jaki sposób dzieci dochodzą do postaw religijnych i moralnych? W jaki sposób stają się w swoich
postawach i praktykach dziećmi, które się modlą, które wierzą, które
idą za głosem sumienia, zachowują przykazania Boże, żyją w sposób
etyczny, kierują się sumieniem? Badania wykazały, że dzieci inaczej dochodzą do tego rodzaju postaw niż ludzie dorośli. Bo z ludźmi dorosłymi
na ogół jest tak, że trzeba przekonać ich o prawdzie, że tak a tak być
powinno. I człowiek dorosły, jeżeli tak być powinno, podejmuje decyzję
woli: będę wobec tego tak postępował. Otóż ten schemat zastosowano
do dzieci, do młodzieży i okazało się, że tutaj on się nie sprawdza. Chociaż dziecko nauczy się na nauce katechizmu wszystkich przykazań Bo
żych i kościelnych, wszystkich prawd wiary, to z tego wcale nie wynika,
że będzie ono wierzące i praktykujące, że będzie kierowało się tymi za sadami. Bo dziecko dochodzi do postaw religijno-moralnych przez tzw.
partycypację albo uczestnictwo w postawach religijno-moralnych ludzi
dorosłych, tzn. uczestniczy po prostu w sposobie postępowania, warto
ściowania, praktykowania dorosłych z najbliższego otoczenia, zwłasz
cza tych, z którymi jest związane więzami sympatii, miłości. I wtedy,
jeżeli dziecko ma rodziców, którzy klękają do modlitwy, którzy mówią
o Panu Bogu jako o Kimś naprawdę żywym, z Kim trzeba się liczyć
w swoim postępowaniu, jeżeli spotyka się z rodzicami, którzy poważnie
traktują nakazy etyczne, przykazania, jeżeli w domu jest taka atmosfera,
że się nie kłamie, nie obmawia ludzi – dziecko po prostu wzrasta w tym
wszystkim, przyjmuje takie postawy, taki sposób myślenia, oceniania
sytuacji, działania. I to bez żadnego jakiegoś specjalnego formalnego
wysiłku (ks. Franciszek Blachnicki,
Rodzina – „domowym Kościołem” w: „List” 85/2001).
Konieczny jest zatem powrót do katechumenatu rodzinnego, który jest prostą konsekwencją przyjęcia praktyki chrztu niemowląt w
Kościele. Dopóki istnieje ta praktyka, katechumenat rodzinny pozostanie
zasadniczą formą kościelnego katechumenatu. Kościół może udzielać
chrztu niemowlętom tylko pod warunkiem, że rodzice przyjmą na siebie świadomie obowiązek chrześcijańskiego wychowania i
pouczania swych dzieci, że zapewnią swoim dzieciom rodzinny katechumenat jako ramy i podłoże rozwoju ich wiary otrzymanej na chrzcie świętym. Rodzice nie mogą tego swego obowiązku przerzucić na urzędowych katechetów Kościoła, a ci ostatni popełniają zasadniczy błąd, jeżeli wezmą
na siebie całą odpowiedzialność za wychowanie religijne nowego pokolenia zaczynając je od podstaw. W ten sposób bowiem biorą na siebie obowiązek, którego nie są w stanie wypełnić. (http://blachnicki.oaza. pl/2009/06/08/katechumenat-na-dzisiejsza-godzine/)
Rodzina jest więc nie tylko podstawową komórką Kościoła, ale tak
że rzeczywistością, w której Kościół faktycznie się tworzy. Dokonuje się
to poprzez realizację trzech podstawowych funkcji Kościoła: prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej.
Rodzice są dla swoich dzieci zwiastunami i głosicielami Ewangelii,
którą przekazują nie tylko słowem, ale i przykładem życia (por. DA 11,
KK 11). Nikt nie może zastąpić rodziny w wypełnianiu tego obowiązku,
poprzez który staje się ona szkołą autentycznej wiary. Rodzina, realizuąc funkcję nauczycielska, staje się wspólnotą wierzącą i ewangelizującą
(FC 51). Z racji chrztu, bierzmowania i sakramentu małżeństwa rodzi
ce są pierwszymi katechetami swoich dzieci i mają obowiązek przekazać wiarę przyszłym pokoleniom. Katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, albo jej towarzyszy, poszerza ją i w pewnym sensie upraktycznia (por. CT 68). Katecheza w domu rodzinnym może przybierać różne formy od prostych gestów religijnych i kształtowania religijnego języka, poprzez pielęgnowanie zwyczajów chrześcijańskich,
naukę modlitw i pieśni religijnych, do systematycznego zaznajamiania
z prawdami wiary. Rodzice powinni wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, aby prowadzić z dziećmi rozmowy na tematy religijne,
zwłaszcza wtedy, gdy te wysuwają jakieś wątpliwości lub stają w obliczu ważnych wydarzeń religijnych czy rodzinnych. Aby sprostać temu
zadaniu rodzice i inni członkowie rodziny muszą posiadać dobrą znajomość prawd wiary oraz nieustannie pogłębiać swoją wiarę
Sobór Watykański II przypomniał, że funkcja kapłańska nie jest zarezerwowana tylko dla hierarchii, ale i świeccy uczestniczą w niej namocy powszechnego kapłaństwa Ludu Bożego. Cały Lud Boży, wcielony przez chrzest i bierzmowanie w Chrystusa i stanowiący Jego Mistyczne Ciało, uczestniczy zarówno w godności, jak i w funkcji kapłańskiej Jezusa Chrystusa (por. KK 10, 11; DA 3). Wszelkie uczynki świeckich, ich apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, praca i wypoczynek, nawet utrapienia znoszone w cierpliwości, mogą stać się duchowymi ofiarami składanymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (KK 34).
Sakramentalna łaska małżeństwa nadaje zwykłym czynnościom dokonywanym we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej rangę uświęcającą. Za sprawą Ducha Świętego powszednie prace i wszelka służba na rzecz rodziny pociąga za sobą nadprzyrodzone skutki. Rodzina jako domowy Kościół powinna zatem być ośrodkiem życia religijnego i kultu oddawanego Bogu, gdzie wszystkie sprawy, którymi żyje, odnoszone są do Tego, który jest Panem i Ojcem.
Przejawem sprawowanej przez rodzinę funkcji kapłańskiej jest przeżywanie przez nią sakramentów świętych. Rodzina z jednej strony korzysta z sakramentów, które zasadniczo sprawowane są w kościele, a z drugiej strony – właśnie w domu rodzinnym powinno następować przygotowanie do nich. Na rodzinie do tego stopnia spoczywa obowiązek właściwego wprowadzenia dziecka w życie sakramentalne, że od fundamentów położonych w domowym Kościele zależy w dużej mierze intensywność przeżywania sakramentów przez dziecko w jego dorosłym życiu. Chrześcijańska rodzina nie tylko uczestniczy w liturgii Kościoła powszechnego, lecz także sama sprawuje liturgię zwaną „liturgią domowego Kościoła”. Dokonuje się w niej uświęcenie całej rodziny i jej
ewangelizacja. Liturgia domowego Kościoła pozostaje w ścisłym związku z publiczną liturgią Kościoła powszechnego. One wzajemnie się dopełniają, a liturgia sprawowana w rodzinie, winna wypływać i nawiązywać do liturgii Kościoła powszechnego (por. FC 61).
Do liturgii domowej można zaliczyć wszelkie zwyczaje związane
zobchodami okresów liturgicznych roku kościelnego, świąt kościelnych, rocznic oraz własnych uroczystości rodzinnych, np. jubileuszy, dni urodzin i imienin, rocznic śmierci bliskich. Przejawem świętowania rodziny jest także zasiadanie wszystkich jej członków do wspólnego stołu, który łączy nie tylko domowników, ale i gości. Na liturgię domową składają się także sakramentalia, zwłaszcza błogosławieństwa i poświęcenia, które w domowym Kościele w określonych przypadkach mogą być sprawowane przez rodziców, powołanych niejako na liturgów domowego sanktuarium. Rodzina wypełnia funkcję kapłańską także wtedy, gdy pielęgnuje modlitwę. Modlitwa jest otwarciem się na Boga oraz wy razem bliskości, wspólnoty i przyjaźni z Nim. Jest ona dialogiem człowieka z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym, w którym obok słów
do Niego wypowiadanych jest miejsce na wsłuchiwanie się w głos Boga
i trwanie w Jego obecności. Treścią modlitwy rodzinnej jest codzien ne życie wspólnoty rodzinnej, jej radości i krzyże, sukcesy i kłopoty.
Każda rodzina powinna wypracować swój własny styl modlitwy, jednak
szczególnie zalecana jest modlitwa wspólna, łącząca małżonków i dzieci
(por. FC 59). Chrześcijanin uczy się modlitwy we wspólnocie, bez przykładu wyniesionego z domu rodzinnego trudno później nauczyć dzieci i młodzież modlitwy. Wspólna modlitwa „domowego Kościoła” odciska w głębi serca człowieka niezatarte ślady, które z trudem mogą zostać zaprzepaszczone przez późniejsze życiowe doświadczenia i przeżycia.
Trzecia podstawowa funkcja, którą realizuje rodzina jako domowy
Kościół, to funkcja pasterska. Stanowi ona konieczne dopełnienie dwóch
poprzednich funkcji. Trudno bowiem, aby wiarygodne było realizowanie funkcji nauczycielskiej i liturgicznej w rodzinie bez powiązania ich z postawą służebną, która najlepiej charakteryzuje funkcję pasterską.
Realizacja funkcji pasterskiej w rodzinie przejawia się głównie
poprzez miłość. Rodzina to miejsce wzajemnej miłości, która winna
kształtować jej postępowanie. Zgodnie z zamysłem Bożym względem
małżeństwa i rodziny, miłość małżeńska ma być obrazem miłości Chrystusa do
Kościoła. Zadaniem rodziny chrześcijańskiej jest kształtowanie postawy miłości wszystkich jej członków i pielęgnowanie jej na co dzień poprzez wzajemną postawę względem siebie, wyrażającą się cierpliwością, duchem służby i troską, zwłaszcza względem chorych, niepełnosprawnych i starszych.
Rodzina żyjąca miłością do Boga i bliźniego nie może być zamknięta i skupiona wyłącznie na sobie, lecz winna dostrzegać i otwierać
się na innych, ucząc się szacunku, świadczenia bezinteresownej pomocy
i wczuwania się w potrzeby innych. Służba i pomoc winna obejmować
ludzi z najbliższego otoczenia, a także wszystkich innych, niezależnie
do poglądów, wyznania czy odległości, jaka dzieli rodzinę od potrzebujących (DA 8). Miłość w duchu chrześcijańskim sięga bowiem dalej aniżeli do własnych braci i sióstr w wierze i każe we wszystkich, a zwłaszcza w najuboższych, słabych, cierpiących i poniżonych widzieć oblicze Chrystusa, dostrzegać prawdziwego bliźniego (FC 64). Konkretnym przejawem miłości do drugich jest podejmowana przez rodzinę działalność charytatywna, czyli posługa stanowiąca zespół czynności i zadań wynikających z przykazania miłości, które odpowiadają potrzebom ludzi cierpiących biedę, chorobę lub oczekujących jakiejkolwiek pomocy. Rodzina, podejmując działalność charytatywną, daje świadectwo solidarności i miłości, a równocześnie staje się dla swoich członkówszkołą takiej działalności, skutecznie jej uczy i w nią wprowadza. (Rodzina Domowym Kościołem,
Marek Fijałkowski OFMConv)
Z przyjęcia katechumenatu rodzinnego, jako zasadniczej formy
katechumenatu także współczesnego Kościoła, wynika jeszcze jedna
ważna konsekwencja, mianowicie konieczność zorganizowania i prowadzenia systematycznej katechizacji dorosłych. Ta katecheza jest konieczna, jeżeli Kościół we współczesnym świecie ma pozostać żywotny i aktywny. Ta katecheza nie ma być rozumiana jako konieczne uzupełnienie katechezy, która z różnych powodów nie została właściwie przeprowadzona w swoim czasie, ani jako przypomnienie tego, co zostało zapomniane. Trzeba ją uznać za samą w sobie konieczną ze względu na to, że świadomość wiary chrześcijanina nie może pozostać na stopniu nierozwiniętym, ale musi wzrastać równolegle z ogólnym procesem dojrzewania życiowego. Dorosły chrześcijanin potrzebuje pomocy, aby rozwinąć w duchu wiary ciągle nasuwające się problemy życiowe i aby zdać sprawę ze swojej wiary w razie zapytań. Tych wszystkich wiado mości nie można dać człowiekowi jakby na zapas –w katechezie wieku
dziecięcego bez jej przeładowania, zresztą psychika dziecka jest jeszcze
niedostępna dla zrozumienia wielu spraw i problemów. (http://blachnicki.oaza.pl/2009/06/08/katechumenat-na-dzisiejsza-godzine/)

PYTANIA DO PRACY
W ZESPOŁACH SYNODALNYCH
1)Co znaczy dla mnie prawda wiary, że małżeństwo jest sakramentem?
2) W jaki sposób na co dzień jako małżonkowie żyjemy sakramentem
małżeństwa tzn. oboje razem pielęgnujemy wieź z Bogiem?
3) W jaki sposób dzielę się swoją wiarą ze współmałżonkiem, dziećmi?
Jakie napotykam trudności?
4) W jaki sposób rozwijam swoją wiarę jako dorosły? Czy korzystam
zdostępnych mi form katechizacji w parafii (katechezy, grupy formacyjne)?

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR