Nowe kierownictwo KSM

Walne zebranie członków

Reaktywacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w parafii katedralnej nastąpiła 2 lata temu, dokładnie 5 października 2018. Od tamtego czasu we wspólnocie młodych dzieje się bardzo dużo ciekawych wydarzeń. W dniu 2 października 2020 podziękowaliśmy obecnemu Kierownictwu za owocny dwuletni okres pracy. Zanim dotychczasowe Władze oficjalnie ustąpiły odczytano sprawozdanie dotyczące pracy KSM w minionej kadencji. 

Podczas walnego zebrania członków i kandydatów KSM zostało powołane nowe Kierownictwo. Na prezesa Oddziału członkowie wybrali Aleksandrę Rak. W wyborach na członków Kierownictwa zwyciężyli Aleksandra Drabińska, Weronika Nasiłowska, Judyta Tobota i Joanna Wyrzykowska. 

  • Prezes: Aleksandra Rak
  • Zastępca prezesa: Joanna Wyrzykowska
  • Skarbnik: Weronika Nasiłowska
  • Sekretarz: Aleksandra Drabińska
  • Zastępca sekretarza: Judyta Tobota
    GOTÓW!

Nowo wybranemu Kierownictwu i całemu oddziałowi KSM katedralnemu wyrazy radości i błogosławieństwo przesłał bp Grzegorz Suchodolski. Dziękujemy za dobre słowo i wsparcie. 

Po części oficjalnej walnego zebrania nastąpiła uroczysta agapa, w czasie której w sposób bardzo twórczy podziękowano prezesowi Pawłowi, życząc obfitości Bożych darów na jego już niedługo nowej drodze życia. 

Nie zapomnijcie odwiedzić nasz parafialny profil KSM - kliknij godło KSM. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia, szczególnie przygotowujących się do bierzmowania.