Opiekun duchowy: ks. Dariusz Mioduszewski, proboszcz
Moderatorka parafialna: p. Mirosława Wiewiórka

  502 256 703  p. Mirosława

Strona internetowa www.apostolat.pl 

Zapraszamy na spotkania naszej grupy w każdy ostatni wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 w sali na plebanii

Z ostatniego wydarzenia jakim było 25 lecie Apostolatu Maryjnego i aktualne zdjęcia
relacja z portalu Podlasie24.pl

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, który skupia wiernych pragnących oddawać i szerzyć cześć Maryi Niepokalnej za pośrednictwem Cudownego Medalika. Wywodzi się on z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które zatwierdził papież Pius X w dniu 8 czerwca 1905 r. Stowarzyszenie to było ściśle związane z objawieniami, jakie otrzymała św. Katarzyna Labouré w 1830r.

Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980 r., z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, wraz z solidarnościowym zrywem narodu polskiego do wolności, powstała myśl wskrzeszenia dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod nazwą Apostolat Maryjny w Polsce. Statuty Apostolatu zostały zatwierdzone przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w dniu 6 lutego 1992 r., a 252 Konferencja Episkopatu Polski wyraziła zgodę, by Apostolat mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

Założycielem - wskrzesicielem, jednocześnie pierwszym dyrektorem krajowym Apostolatu Maryjnego został ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Jeszcze jako rektor Gorzowskiego Seminarium Duchownego założył pierwsze grupy Apostolatu Maryjnego. W 1994 r. dzięki ks. Teofilowi powstał Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego w Warszawie przy ul. Radnej 14. Od początku założenia Apostolatu Maryjnego wydawano materiały niezbędne do rozwoju ruchu, zakładania nowych grup i prowadzenia spotkań formacyjnych. Były to następujące publikacje: Statut Apostolatu Maryjnego, roczniki pt. „Promienie Pośredniczki łask”, kwartalniki pt. „Apostoł maryjny”, „Przewodnik Apostolatu Maryjnego”, „Podręcznik Apostoła Maryjnego”, ”Tajemnica Maryi”, „Refleksje na miesiąc maj” i inne.

Początki AM w parafii katedralnej

W maju 1995 roku ks. Teofil Herrmann, przybył do parafii katedralnej w Siedlcach, w celu założenia grupy maryjnej. Proboszczem był wówczas ks.  Henryk Wierzejski. 26 października 1996 roku w katedrze, podczas uroczystej Mszy świętej, kandydaci złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet członków Apostolatu Maryjnego. Z rąk ks. Dyrektora Apostolatu Maryjnego, wszyscy członkowie otrzymali Cudowne Medaliki. Opiekunem grupy parafialnej został ks.  Andrzej Popławski. Nominację moderatora diecezjalnego Apostolatu Maryjnego otrzymała Władysława Kaliszuk.

Spotkania odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 w sali na plebanii. Obok spotkań nasz apostolat polega na odwiedzinach chorych w domach i szpitalach, organizacji pielgrzymek, uczestnictwie w życiu naszej parafii. W niedziele rozprowadzamy przed katedrą Echo Katolickie. W soboty przewodniczymy modlitwom wieczornym, a w poniedziałki – prowadzimy koronkę do Miłosierdzia Bożego w Katolickim Radio Podlasie. Modlitwą i ofiarami wspieramy działalność misyjną.

Cele Apostolatu Maryjnego

 • pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim
 • oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych utratą wiary
 • szerzenie braterskiej miłości, likwidowanie obojętności, niechęci i niezgody

Oznaką Apostolatu Maryjnego jest awers i rewers Cudownego Medalika wyrażony na tarczy. 


10 rad dla Apostolatu Maryjnego

 1. Wszystkie swoje czynności ofiaruj Niepokalanej.
  Matko! Weż to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję, Matko pokieruj mną!
  „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie" (Łk 21, 36).
 2. Czytaj codziennie Pismo święte.
  „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4).
 3. Módl się codziennie za swych współbraci.
  „Módlcie się jeden za drugiego. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5 16 ).
 4. Każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!
  „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40 ).
 5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny!
  "Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” ( Rz 12, 15 ).
 6. Roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm!
  "Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się” (Flp 4, 4 ).
  „Weselcie się nadzieją „ Rz 12, 12 ).
 7. Rozpowszechniaj lektury religijne, by także inni karmili się słowem Bożym!
  „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, ja zaś będę waszym Bogiem” (Jr 11, 4 ).
 8. Rozdawaj Cudowny Medalik, a szczególnie osobom niepraktykującym!
  „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask" (słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure).
 9. Wprowadź nowych członków do Apostolatu Maryjnego!
  "Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha!" (Rz 12, 11 ).
 10. Wieczorem pomyśl co uczynisz, aby dzień następny był bogatszy w dobre czyny.
  „Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów„ ( TT3,8–14 ).

Wszystko z Niepokalaną!

Nasze Pielgrzymowanie

Każdego roku, w ostatni piątek i sobotę lipca, uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę.

27 listopada – w rocznicę objawienia NMP Niepokalanej św. Katarzynie Laboure, coroczne spotkanie w Warszawie na Radnej u stóp Niepokalanej Cudownego Medalika.

Pielgrzymowaliśmy do Mokobód, Budzieszyna, Miedznej, Ostrożan i Hołubli. Modliliśmy się u stóp Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Byliśmy w Niepokalanowie, w Szymanowie przed obrazem Pani Jazłowieckiej, a w Miedwienicach wypraszaliśmy łaski dla naszych rodzin u stóp Cudownego Obrazu Św. Rodziny. Byliśmy w Drohiczynie, Pratulinie, Kodniu i Leśnej Podlaskiej. W drodze do Częstochowy odwiedziliśmy Górę Kalwarię, o zdrowie dla chorych prosiliśmy Matkę Bożą w Gidlach. Zwiedzaliśmy Kraków, Łagiewniki, Krzeszowice i Czerną. Aktywnie uczestniczyliśmy w pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II na Siedleckich Błoniach (1999 rok ).

W 2020 roku przeżywaliśmy 25-lecie istnienia Apostolatu Maryjnego. 

Zdjęcia p. Piotra Grabowskiego, ze strony Podlasie24

Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks. Teofila Herrmanna, który zmarł w opinii świętości (dn. 9 września 2003 r.), warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do jego korzeni. Został on włączony do ogólnoświatowej wspólnoty AMM - Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM – ang.: Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa).
Obecnie AMM istnieje niemal na wszystkich kontynentach świata i skupia ponad 10 milionów członków.

Nasza grupa jest otwarta. Kierujemy nieustanne i serdeczne zaproszenie do wszystkich chętnych, aby wspólnie służyć Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej.