Opiekun duchowy: ks. Marcin Wesołowski, wikariusz 

Strona internetowa www.szensztat.pl 

Jedna z form nowej ewangelizacji zrodziła się w 1950r. w Ruchu Szensztackim w Brazylii. W Ameryce Południowej jest znany pod nazwą Mea Peregrina (Pielgrzymująca Matka). W Niemczech - Projekt Pielgrzymującego Sanktuarium. W Polsce została nazwa Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej z Szenszatu lub poprostu Pielgrzymująca Matka.

Założenia Apostolatu:

Obraz Matki Trzykroć Przedziwnej nawiedza systematycznie co miesiąc określony stały krąg osób np. 10 lub 15 rodzin lub osób. W domu danej rodziny obraz przebywa 2 lub 3 dni (dni miesiąca są dzielone na liczbę osób w kręgu) i jest przekazywany do następnej rodziny lub osoby z tego kręgu. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest załączona książka z modlitwami i rozważaniami. Osoba odpowiedzialna za krąg troszczy się, by obraz stale w tym kręgu peregrynował dlatego też sporządza się listę osób nalążących do niego i stara się być z nimi w kontakcie. 

Celem Apostolatu jest nowa ewangelizacja z Maryją:

  • kształtowanie całkowitej osobistej więzi z Jezusem i Maryją 
  • ożywienie i umocnienie modlitwy rodzinnej (z peregrynacją związana jest modlitwa różańcowa)
  • budzenie ducha apostolskiego 
Obecnie w naszej parafii są trzy kręgi.