Kapłaństwo

Przygotowanie do sakramentu kapłaństwa

,,Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnione w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej"

/KKK 1536/.  

Każdy mężczyzna po szkole średniej i maturze, jeśli czuje wewnętrzny głos powołania może zgłosić się do seminarium duchownego, by tam poznawać i rozwijać swoje powołanie. 

Przygotowanie

Studia filozoficzno - teologiczne trwają 6 lat. Odbywają się w seminarium duchownym, która jest instytucją zamkniętą. Po 5 latach studiów alumni przyjmują święcenia diakonatu, a po 6 roku święcenia kapłańskie.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej
  ul. Seminaryjna 26, skr. pocz. 100,  Nowe Opole,  08-110 Siedlce
  (25) 631 57 61
  (25) 631 57 62
 (25) 631 57 19 (Rektorat / Faks)