Katechezy chrzcielne

Przygotowanie do udzielenia sakramentu chrztu św.

Odpowiedzialny: ks. Witold Juszczuk, wikariusz 

Katechezy przygotowujące do chrztu rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w kolejne 3 niedziele wypadające w następujących miesiącach: marzec, maj, sierpień, październik, grudzień, o godz. 19.00 w sali przy kancelarii, w budynku parafialnym.


Przygotowanie dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia – rozpoczyna się we wrześniu i trwa do Wigilii Paschalnej.  Więcej informacji dostępnych na stronie diecezjalnej - katechumenat dorosłych.

Tematy katechez chrzcielnych
  1. Po co człowiekowi chrzest?
  2. Jak przeżywać własną historię zbawienia?
  3. Czy chcesz swoje życie złączyć z Jezusem Chrystusem?
  4. Czy wiesz, że liturgia chrztu może być programem twojego życia?

Dla pogłębienia treści katechez zachęcamy do lektury poszczególnych części programu duszpasterskiego autorstwa poprzedniego biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Chrzest w życiu i misji Kościoła

Ważne do zapamiętania:

Udział w spotkaniach należy rozpocząć od pierwszej katechezy. Dołączanie do grona słuchaczy w trakcie ich trwania lub  uzupełnianie zaległych katechez w kolejnych miesiącach jest delikatnie mówiąc nieużyteczne. Katechezy są tak ułożone, że kolejne słucha się w oparciu o poprzednie.

Nie wydajemy zaświadczeń na rodziców chrzestnych osobom, które nie słuchały katechez. Nie ma możliwości składania deklaracji co do uzupełnienia katechez w późniejszym terminie. Jest to bardzo ważne, aby kandydat na rodzica chrzestnego rozumiał swoją posługę i miał świadomość tego, czego się podejmuje

Rodziców, którzy zamierzają poprosić swoich bliskich na rodziców chrzestnych prosimy o poinformowanie ich przynajmniej na trzy miesiące przed chrztem. W ten sposób uniknie się problemów związanych z zaświadczeniem.

Więcej o przygotowaniu do sakramentu chrztu św. i warunkach do spełnienia przez rodziców i rodziców chrzestnych znajdziesz na naszej stronie w zakładce chrzest