W katedrze siedleckiej pogrzeby katolickie są sprawowane od poniedziału do soboty w następujących godzinach:
 • 10.00 (Wyprowadzenie ciała z kaplicy przyszpitalnej o godz. 9.45)
 • 13.00 (Wyprowadzenie ciała z kaplicy przyszpitalnej o godz. 12.45)
 • W soboty tylko o godz. 10.00
 • Jeśli nie ma wyprowadzenia ciała z kaplicy to Mszę św. pogrzebową  poprzedza obrzęd wprowadzenia do katedry trumny z ciałem zmarłego około 10 minut przed wyznaczoną godziną
 • Urnę z prochami w katedrze ustawia personel zakładu pogrzebowego
 • Dla zmarłych z powodu covid19  stosujemy  tzw. drugą formę pogrzebu (pomija się obrzęd modlitwy nad ciałem i wyprowadzenie z kaplicy przyszpitalnej).  Wprowadzenie trumny do katedry odbywa się jak zwykle (więcej informacji w sprawie pogrzebu z covid19 można znaleźć w załączniku, który jest do pobrania na dole strony)
 • W stanie epidemii należy przestrzegać w czasie pogrzebu wszystkich zaleceń sanitarnych. W katedrze obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos oraz zachowanie dystansu. W miarę możliwości zrezygnujmy ze składania osobistych kondolencji rodzinie na cmentarzu z uwagi na możliwość zakażenia. Można o to poprosić przez kapłana, który przekaże tę informację wraz z pożegnaniem na zakończenie Mszy św.  w katedrze
Informacje uzupełniające
  • Nie sprawujemy pogrzebów w święta państwowe oraz uroczystości kościelne, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy
  • Ze względu na rozkład Mszy św. w katedrze  podane godziny pogrzebu mogą ulec niewielkiej modyfikacji
  • Nie należy organizować pogrzebu katolickiego bez wcześniejszego spotkania w kancelarii
  • Ofiara składana przy okazji pogrzebu służy jako zapłata za pracę kościelnego i organisty w parafii katedralnej. Jest także formą wsparcia kapłanów według tzw. iura stolae czyli prawa stuły. Nie istnieje żaden cennik ani opłata obligatoryjna. Złożona ofiara jest wyrazem troski o kapłanów i pracowników kościelnych
  • Za śpiew podczas liturgii pogrzebowej odpowiada p. Adam Szczepański, organista katedralny. Osoby pragnące włączyć się w śpiew liturgiczny (np. śpiew psalmu, bądź innych utworów wokalnych), jak również grający na instrumentach proszone są o kontakt  telefoniczny z p. Adamem przed pogrzebem
      606 931 189
  • Podczas ceremonii pogrzebowych stanowczo należy unikać wygłaszania mów pochwalnych na cześć zmarłego. Mamy w parafii zwyczaj krótkiego pożegnania od osób pozostających w żałobie. Może to zrobić kapłan po modlitwie po Komunii św., ewentualnie krewni zmarłego
  • Nie mają prawa do kościelnego pogrzebu: apostaci, heretycy i schizmatycy, osoby, które wybrały spalenie ciała z motywów przeciwnych chrześcijańskiej wierze i jawni grzesznicy jeśli przed śmiercią nie wyrazili aktu skruchy. O znakach nawrócenia może poświadczyć nawet jedna osoba, jeżeli jest wiarygodna
  • Na terenie Siedlec wszystkie zakłady pogrzebowe zapewniają transport dla kapłana do kaplicy i na cmentarz
  • Wybór zakładu pogrzebowego jest wyłączną sprawą rodziny organizującej pochówek

Zgłaszanie pogrzebu 

Zasadniczo pogrzeb należy zgłosić osobiście z dwudniowym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej, w godzinach jej otwarcia (zobacz timeline na stronie głównej parafii). Jednakże, zawsze można poza godzinami pracy zgłosić pogrzeb u księdza dyżurnego w danym dniu:

 • poniedziałek - ks. Witold Juszczuk, wikariusz 
 • wtorek - ks. Łukasz Kwasowiec, wikariusz
 • środa - ks. Dariusz Mioduszewski, proboszcz
 • czwartek - ks. Marcin Wesołowski, wikariusz
 • piątek - ks. Witold Juszczuk, wikariusz
 • sobota - każdy
Dokumenty potrzebne przy organizacji pogrzebu 
 • Akt zgonu z USC (najlepiej wcześniej wykonać duplikat. Ewentualnie do skopiowania w kancelarii)
 • Obrazek od kapelana szpitala  jako świadectwo przyjęcia sakramentów (jeśli zgon nastąpił w szpitalu)
 • Zezwolenie na pogrzeb, jeśli osoba zmarła nie należała do parafii katedralnej. Zezwolenie dotyczy również zmarłych parafian, którzy przebywali u rodziny poza parafią ze względu na chorobę lub podeszły wiek powyżej 6 miesięcy. Zezwolenia takie nie są konieczne, jeśli osoba zmarła należąca do parafii katedralnej w ostatnim czasie przebywała w DPS lub mieszkała sezonowo poza parafią
Kremacja i pogrzeb w katedrze

Biorąc pod uwagę wyższość modlitwy nad ciałem zmarłego niż nad prochami w katedrze optujemy za formą takiego pogrzebu, aby była możliwa modlitwa nad ciałem zmarłego. Stąd też, bazując na Instrukcji Episkopatu w przypadku kremacji ciała sugerujemy następujący przebieg pogrzebu: 

 1. Obrzęd pożegnania i modlitwy nad ciałem zmarłego w kaplicy przedpogrzebowej 
 2. Eucharystia w katedrze z ciałem osoby zmarłej 
 3. Wyprowadzenie z katedry i transport do krematorium 
 4. W kolejnym dniu po otrzymaniu urny z prochami skromna ceremonia złożenia urny na cmentarzu wobec najbliższej rodziny

Jednakże, z różnych względów dopuszczamy zmiany w postaci: 

 1. Obrzęd pożegnania i modlitwy nad ciałem zmarłego w kaplicy przedpogrzebowej, o ile osoba zmarła nie była zarażona covid19
 2. Transport do krematorium i po otrzymaniu urny z prochami w wyznaczonym dniu Msza św. pogrzebowa z urną
 3. Ceremonia złożenia urny na cmentarzu

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie...
Do pobrania: