Małżeństwo

Przygotowanie dalsze i bliższe do sakramentu małżeństwa

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

 

 1. Rezerwacji planowanej daty ślubu z wyprzedzeniem około  1 roku można dokonać w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie.  Podczas zgłoszenia należy podać numer telefonu do bezpośredniej komunikacji. Maksymalne wyprzedzenie jest ograniczone do 2 lat. Po dokonaniu rezerwacji rozpoczyna się okres przygotowania do sakramentu małżeństwa. 
 2. W okresie przygotowania (a więc po zgłoszeniu zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa) powinny odbyć się zaręczyny młodych oraz należy odbyć katechezy przedmałżeńskie.  Są możliwe dwa sposoby - udział w katechezach prowadzonych w parafii lub tzw katechezy weekendowe, głoszone w dwóch turach, organizowane przed Duszpasterstwo Rodzin w Nowym Opolu lub Siedlanowie.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej.

  Bieżąca informacja o katechezach w parafii znajduje się w zakładce katechezy przedmałżeńskie. 
 3. 6 miesięcy przed planowanym ślubem (zgodnie z nowymi wytycznymi) w kancelarii parafialnej  z narzeczonymi zostanie przeprowadzona kanoniczna rozmowa przed zawarciem sakramentu małżeństwa (popularnie zwana protokołem przedmałżeńskim). Termin spotkania zostanie ustalony podczas rozmowy telefonicznej z kapłanem wyznaczonym do przygotowania danej pary do sakramentu małżeństwa. Narzeczeni na to spotkanie powinni przynieść: 
  1. dowody osobiste
  2. zaświadczenia o ukończeniu kursu (katechez przedmałżeńskich)
  3. świadectwa chrztu do ślubu kościelnego (tzw. metryki), jeśli chrzest odbył się poza parafią katedralną
  4. zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do małżeństwa konkordatowego, w przypadku zawarcia wcześniej związku cywilnego - odpis aktu małżeństwa
  5. w przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka
  6. w przypadku braku informacji o udzielonym sakramencie bierzmowania również oddzielne zaświadczenie z parafii miejsca bierzmowania (standardowo ta informacja jest umieszczona w księdze chrztów, ale czasem zawodzi przepływ informacji i takiej adnotacji brakuje). 
   • Uprzejmie informujemy, że świadectwo chrztu św. jak i dokumenty z USC są ważne  6 miesięcy od daty wydania. Nie należy pobierać tych dokumentów wcześniej, ponieważ stracą ważność i będą do ponownego wydania. 
   • Narzeczeni podczas rozmowy kanonicznej składają stosowną przysięgę. 
   • Narzeczeni podczas rozmowy kanonicznej deklarują, czy pragną zawrzeć małżeństwo podczas Eucharystii. Natomiast, jeśli jedno z narzeczonych jest innej wiary, deklaruje się jako osoba niewierząca to liturgia sakramentu nie może być udzielana podczas Eucharystii, chyba że biskup zdecyduje inaczej. 
 4. Następnie narzeczeni odbywają  spotkania w Katolickiej Poradnii Rodzinnej. Przy parafii katedralnej czynna jest ona w drugą niedzielę miesiąca od godzi. 9.00 lub w IV sobotę miesiąca od godz. 10.00. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Kolejne konferencje umawiane są na bieżąco w dogodnym dla narzeczonych terminie.
  Narzeczeni w okresie przygotowania odbywają dwie spowiedzi przedmałżeńskie (jeśli nie ma ku temy przeszkód). Pierwsza spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu (ok. 6 miesięcy przed ślubem), natomiast druga w tygodniu przed planowaną datą ślubu. 
  W trakcie przygotowań Narzeczeni biorą udział w Dniu Skupienia dla Narzeczonych. W Siedlcach organizowany jest on jest przy parafii św. Teresy w Siedlcach w drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.00.
  Program:
  • 15.00 - modlitwa i konferencja w sali katechetycznej przy kościele (okazja do spowiedzi)
  • 16.00 - Msza św.
  • 17.00 - świadectwo małżonków.
 5. Najpóźniej na miesiąc przed ślubem:
  1. spisanie zapowiedzi w naszej parafii i wydanie prośby o wygłoszenie ich w parafii drugiej osoby (jeżeli jest spoza naszej parafii)
  2. ostateczne sprawdzenie dokumentacji przedślubnej pod kątem poprawności
  3. ustalenia co do możliwości oprawy muzycznej podczas liturgii oraz dekoracji katedry na czas uroczystości. 
 6. Tydzień przed ślubem:
  • Oddanie indeksów, w których zawarte są informacje o katechezach, poradni rodzinnej, dniu skupienia i spowiedzi przedślubnej (wcześniej są tylko do okazania, ze względu na rubryki spowiedzi przedmałżeńskiej)
  • Oddanie świadectwa wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli jedna z osób jest spoza naszej parafii)
  • Podpisanie dokumentów w kancelarii naszej parafii (przez narzeczonych i świadków) 
Muzyka podczas uroczystości zawierania sakramentu małżeństwa

Sakrament Małżeństwa zawierany jest w Kościele w Polsce zasadniczo podczas Mszy Świętej.  Kościół  strzeże daru Eucharystii  przed wszelkimi wpływami świata zewnętrznego, wraz z jego zmieniającymi się trendami, modami, gustami. Służą temu wszelkie normy i przepisy liturgiczne ściśle i drobiazgowo określające jak liturgia powinna być sprawowana, co i kto powinien w niej czynić, a czego czynić absolutnie nie wolno. Dotyczy to również muzyki, gdyż jest ona integralną częścią liturgii, a więc powinna być taka, jaką jest sama liturgia – świętą i doskonałą (KL 112). Musi być wolna od jakichkolwiek wpływów muzyki świeckiej, ponieważ przynależy do zupełnie innej kategorii rzeczy – do rzeczy świętych, do sfery sacrum.

Muzyka wykonywana podczas Mszy świętej nie jest bowiem jedynie jej dekoracją, wypełnieniem ciszy czy też „umilaczem czasu”. Muzyka we Mszy świętej nie jest tylko po to, żeby było atrakcyjnie. Muzyka we Mszy świętej jest istotną częścią liturgii. Nie może być zatem przypadkowa, "byle jaka", nie może być swoistym koncertem życzeń, tworzonym jedynie na zasadzie hołdowania muzycznym gustom młodej pary i ich gości oraz aktualnie panującej modzie.

Utwory włączone do Liturgii Mszy świętej muszą być do niej dopasowane tak pod względem treści, jak i formy. Muszą też być kompozycjami liturgicznymi, gdyż Liturgia Kościoła nie dopuszcza do użycia w niej czegokolwiek, co nie jest święte i doskonałe.

Czego zatem nie usłyszymy podczas Mszy świętej ślubnej w Katedrze?

Z całą pewnością nie usłyszymy szalenie modnej ostatnimi czasy popowej ballady z całkowicie świeckim tekstem (w oryginalnej wersji to pieśń o cudzołóstwie Dawida i Batszeby), czyli słynnego Alleluja Leonarda Cohena. Umieszczenie tej całkiem ładnej skądinąd piosenki w liturgii jest nie na miejscu. Nie usłyszymy też całego szeregu piosenek typu pielgrzymkowego  (Jest na świecie miłość, Gdy się łączą serca dwa itp.), których stylistyka muzyczna wywodzi się wprost ze świeckiej muzyki rozrywkowej, a tekst – pomimo obecnych czasami religijnych motywów – jest nieliturgiczny. Tego rodzaju piosenki można wykorzystywać na przykład jako tło dźwiękowe podczas składania życzeń, albo podczas weselnego obiadu, ale nie podczas Mszy Świętej.

Cóż zatem pozostaje?

Wbrew pozorom wachlarz możliwości jest bardzo szeroki i rozciąga się od tradycyjnego chorału gregoriańskiego  poprzez ludowe pieśni nabożne, odpowiednio dobrane utwory instrumentalne aż do niezwykle efektownych wielogłosowych utworów wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów, a wszystko to wykonane przez najwyższej klasy muzyków. 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym organistą, który odpowiadając za całokształt muzyki w liturgii udzieli Państwu szczegółowych i wyczerpujących informacji, posłuży radą i pomocą, aby Państwa uroczystość ślubna była celebrowana godnie i należycie.

Adam Szczepański
organista 
606 931 189
 
    Dekoracje katedry na okoliczność zawarcia sakramentu małżeństwa

 

Za całokształ dekoracji w katedrze odpowiedzialna jest p. Elżbieta Rodziewicz. Przed ślubem jest uprawniona do kontaktu telefonicznego z narzeczonymi celem uzgodnienia spososbu dekoracji katedry. W przypadku większej liczby par zawierających małżeństwo w tym samym dniu jako koordynatorka organizuje spotkanie narzeczonych. 

Zasady współpracy przy dekoracji kwiatami: 

 1. Jest możliwa tylko jedna forma dekoracji (w przypadku kilku ślubów), uzgodniona na spotkaniu
 2. Żadna para nie może bez uzgodnienia z p. Elżbietą organizować dekoracji na własną rękę
 3. Po uzgodnieniu kompozycji kwiatowych koszty są dzielone na liczbę par zawierających małżeństwo
 4. Dekoracje mają charakter obligatoryjny i nie są obowiązkowe. Z uwagi jednak na zasadę solidarności wypada, jeśli jest więcej par wziąć udział w kosztach dekoracji, ponieważ ze względów czasowych nie ma możliwości jej zmiany bądź usunięcia między ślubami. 
Elżbieta Rodziewicz
dekoracje ślubne w katedrze
 698 718 074