Opiekun duchowy: ks. Witold Juszczuk, wikariusz 

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00

Krąg biblijny to miejsce, gdzie wspólnie możemy rozważać Słowo Boże, dzielić się swoimi przeżyciami, rozmawiać i zadawać pytania. Jego celem jest przede wszystkim nasza osobista formacja duchowa, która mobilizuje do reflekcji duchowej i życie według Bożego Słowa.

Na krąg biblijny zapraszamy wszystkich chcących wejść głębiej w relację z Bogiem poprzez Jego Słowo. Podczas spotkań zagłębiamy się w lekturę czytań przygotowanych na niedzielę. Jest więc to zatem okazja do lepszego zrozumienia i poznania Boga, ukazanego nam w Biblii.

Zaproszenie na krąg biblijny niech przyjmą te osoby, które służą w kościele jako lektorzy, oraz każdy, kto chce żyć Słowem Bożym w codzienności.

Jeśli nie masz czasu na czytanie Słowa Bożego - wejdź na stronę BIBLIJNI.PL . W bardzo prosty i przystępny sposób można wysłuchać wybranego fragmentu Pisma Św.