Koła Żywego Różańca

W parafii katedralnej

 "Kochałam Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem”.

 Bł. Paulina Jaricot

 

Opiekun duchowy: ks. Marcin Wesołowski, wikariusz
Zelatorka parafialna: p. Ewa Biernacka

  

Strony internetowe www.zrsiedlce.pl  www.missio.org.pl  www.rozaniec.eu  www.zywyrozaniec.pl 

W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 Koła Żywego Różańca zapraszają do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju. Zmianki różańcowe odbywają się w katedrze w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 9.00.

                               

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

 1. pw. Św. S. Faustyny - zel. Małgorzata Kurowska 
 2. pw. Św. O. Pio - zel. Genowefa Wysokińska 
 3. pw. Św. Józefa - zel. Antoni Poletyło 
 4. pw. Św. Rity - zel. Agnieszka Chudzik 
 5. pw. Matki Bożej Miłosierdzia - zel. Dorota Zadrożna
 6. pw. Matki Dobrej Rady - zel. Barbara Stefaniuk 
 7. pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej - zel. Barbara Pogorzelska 
 8. pw. Matki Bożej Pompejańskiej - zel. Maria Stańczuk 
 9. pw. Matki Bożej Łaskawej - zel. Alina Kosieradzka
 10. pw. Matki Bożej Leśniańskiej - zel. Barbara Antczak
 11. pw. Matki Bożej Loretańskiej - zel. Halina Soćko
 12. pw. Matki Bożej Kodeńskiej - zel. Krystyna Kisielińska
 13. pw. Matki Bożej Różańcowej - zel. Irena Żelechowicz
 14. pw. Matki Bożej Królowej Polski - zel. Henryka Bańczak
 15. pw. Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia - zel. Helena Ignaciuk
 16. pw. Matki Bożej Częstochowskiej - zel. Wanda Baran
 17. pw. Matki Bożej Fatimskiej - zel. Krystyna Harasim
 18. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - zel. Krystyna Harasim
 19. pw. Matki Bożej Szkaplerznej - zel. Danuta Kamecka
 20. pw. Matki Bożej Królowej Pokoju - zel. Bożena Myszkowska
 21. pw. Matki Bożej Bolesnej - zel. Danuta Kamecka
Parafialną Radę Rożańcową tworzą wszyscy zelatorzy.

 

NIE  ZAPOMNIJ  Zmianka różańcowa w Parafii Katedralnej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wysłuchania konferencji formacyjnej, ogłoszeń. To niedziela dla budowania wspólnoty.  CZEKAMY NA CIEBIE

Intencje  modlitewne  Żywego  Różańca na rok 2024

Stałe intencje modlitwy:

- wzrost w wierze, nadziei i miłości

- rozwój wspólnot Żywego Różańca

- błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła

- pokój na świecie i zgodę w rodzinach

STYCZEŃ

Papieska - O dar różnorodności w Kościele.

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Diecezjalna - o zakończenie wojen i trwały pokój na całym świecie oraz o nawrócenie dla agresorów

Parafialna -  Za dzieci i młodzież naszej parafii, przeżywające czas ferii zimowych  

LUTY

Papieska  – Za chorych terminalnie

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Diecezjalna - o potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Maryi dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi, zarówno służby medycznej, jak i bliskich osoby potrzebującej troski 

Parafialna Za rodziny naszej parafii, aby były ostoją wartości chrześcijańskich

MARZEC

Papieska - Za współczesnych męczenników

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Diecezjalna za uwikłanych w nałogi, by doświadczyli uwolnienia, zrozumienia i odpowiedniej pomocy

Parafialna Za parafian,którzy dawno nie korzystali z sakramentu pokuty, aby w czasie Wielkiego Postu otworzyli się na przebaczającą miłość Boga. Za księdza rekolekcjonistę i przeżywających rekolekcje.  

KWIECIEŃ 

Papieska - O docenianie roli kobiet

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Diecezjalna– o nawrócenie i opamiętanie dla nieprzyjaciół Kościoła, dla tych którzy odeszli od wiary i uwikłali się w zgubne ideologie 

Parafialna  -  O jedność we wspólnotach naszej parafii

MAJ

Papieska - Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Diecezjalna– o świętość, mądrość, wierność powołaniu i dary Ducha Świętego dla biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych 

Parafialna  O żywą wiarę, dary Ducha Św,dla dzieci i młodzieży, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów św Eucharystii i Bierzmowania

 

CZERWIEC

Papieska - Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Diecezjalna– o nowe święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej w naszej diecezji

Parafialna - O Boże prowadzenie dla kapłanów naszej parafii

LIPIEC

Papieska - Za duszpasterstwo chorych

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Diecezjalna – za ludzi w podeszłym wieku, by zawsze cieszyli się należnym szacunkiem i troską najbliższych, 

Parafialna -  O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej.

SIERPIEŃ

Papieska - Za przywódców politycznych

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Diecezjalna O  rozwój duchowy i materialny dla naszej Ojczyzny, o pokój i zjednoczenie dla wszystkich Polaków

Parafialna - Za pątników grupy katedralnej i wszystkich pielgrzymujących  

WRZESIEŃ

Papieska - Za cierpiącą ziemię

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Diecezjalna– za dzieci i młodzież, by wzrastały w klimacie miłości i wiary w Boga, o ochronę przed wszelkim złem i zgorszeniem 

Parafialna - O dobre przygotowanie się do przeżycia Misji Świętych w naszej wspólnocie parafialnej. Niech Duch Św.

otworzy nasze serca na Słowo Boże.

PAŹDZIERNIK

Papieska - Za wspólną misję

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Diecezjalna– za członków, zelatorów i moderatorów Żywego Różańca, aby byli prawdziwymi apostołami modlitwy różańcowej i owocnie wypraszali potrzebne łaski Kościołowi.

Parafialna O Boże błogosławieństwo na czas Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla nas darem łaski i miłosierdzia.

LISTOPAD

Papieska - Za osoby, które straciły dziecko

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Diecezjalna – o Miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych,  a szczególnie tych którzy należeli do Żywego Różańca i dusz w czyśćcu cierpiących

Parafialna  - O naszą otwartość i troskę na potrzeby ubogich, chorych, samotnych i cierpiących. 

GRUDZIEŃ

Papieska - Za pielgrzymów nadziei

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Diecezjalna– za małżeństwa i rodziny, by były trwałe, silne Bogiem i miłością oraz otwarte na nowe życie

Parafialna  - O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich

 

 

Intencje Kół Żywego Różańca

Stałe intencje modlitewne diecezji siedleckiej O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi O nawrócenie grzeszników O ochronę życia od poczęcia ...

Czytaj dalej