Parafialny Zespół Caritas

W parafii katedralnej

Opiekun duchowy: ks. Dariusz Mioduszewski, proboszcz
Prezes Zespołu: p. Barbara Stefaniuk

Strona internetowa www.siedlce.caritas.pl 

Parafialny Zespół Caritas przy katedrze dyżuruje w sali na plebanii (poziom -1) wtorek 10.00 - 11.00 piątek 10.00 - 11.00 

Parafialne Zespoły Caritas gromadzą ludzi, którzy chcą ofiarować innym swój czas, umiejętności, pieniądze. Wychodzą naprzeciw potrzebom swoich braci w konkretny sposób. Dzięki nim osoby samotne mają z kim porozmawiać, bezdomni odnajdują ciepły kąt, osoby dotknięte trudnymi sytuacjami życiowymi otrzymują wsparcie. Jest to pomoc duchowa i materialna.

O PZC i wydatnej pomocy mówi p. Barbara Stefaniuk, prezes zespołu:

 
KIM SĄ WOLONTARIUSZE PZC?

Członkami PZC są wolontariusze bezinteresownie poświęcający swój czas, jak również osoby systematycznie wspierające działania PZC poprzez pomoc finansową (często nie mogą oni pomóc w innej formie). Członkowie zespołu pełnią swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego. Wśród członków PZC są osoby będąc już na emeryturze (posiadające ogromne doświadczenie życiowe), osoby aktywne zawodowo oraz młodzież.

Członków PZC możemy podzielić na:

 • czynnych, którzy angażują się stale w pracę wolontariacką, uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych i formacyjnych, troszczą się o funkcjonowanie zespołu i stanowią „rdzeń” PZC
 • wspierających, którzy pomagają systematycznie PZC na przykład finansowo lub logistycznie
 • sympatyków, którzy okazjonalnie, w miarę swoich możliwości i potrzeby serca, służą tym, co mają: może to być np. właściciel samochodu dostawczego, który w sytuacji, gdy trzeba przewieźć żywność – służy swoim czasem i samochodem
CO ROBIĄ PZC?
 • zbierają ubrania, meble, sprzęt RTV AGD dla osób ubogich oraz przygotowują paczki żywnościowe podczas takich akcji jak „Zbiórka Żywności”
 • wyposażają tornistry w artykuły szkolne i rozdają potrzebującym dzieciom – akcja „Tornister Pełen Uśmiechów”
 • rozprowadzają świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”
 • pozyskują środki na „Wakacyjną Akcję Caritas” – aby dzieci w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogły pojechać w wakacje na kolonie
 • współpracują z organizacjami charytatywnymi, aby lepiej dotrzeć z pomocą dla potrzebujących
 • biorą udział w akcji „Jałmużna Wielkopostna”
 • tworzą miejsca, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc
 • wspierają ofiary klęsk i katastrof, udzielają pomocy poszkodowanym
 • promują akcję „1% podatku dochodowego” polegającego na przekazaniu środków z podatku na działalność Caritas
 • prowadzą ewidencję osób potrzebujących, co sprzyja poszukiwaniu skutecznych sposobów zaradzania biedzie (odwiedzają rodziny, by sprawdzić, jaka jest ich sytuacja i w miarę możliwości starają się ją poprawić)
 • formują wspólnotę w duchu miłosierdzia, solidarności i miłości społecznej – modlą się za parafian 
SKARBONA DLA UBOGICH

Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają dzieła charytatywne w parafii, przekazując swoje ofiary do skarbony "OFIARY DLA UBOGICH" znajdującej się w katedrze przy tabernakulum.

Zobacz relację akcji świątecznej na Boże Narodzenie 2020 

Nasi wolontariusze postanowili zrobić prezenty dla dzieci z racji dnia dziecka.