Apostolat Margaretka

W parafii katedralnej

Apostolat Margaretka 

 

W I czwartek miesiąca dzień modlitw za kapłanów: o godz. 12.00 Msza św., o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Apostolat modlących się za kapłanów.

Strona internetowa www.apostolatmargaretka.pl 

Apostolat Margaretka - ruch modlitewny w Kościele Katolickim, którego istotą jest wieczysta modlitwa za jednego kapłana. Inicjatywa modlitewna powstała w Kanadzie w 1981 r., a dziś obecnie jest w wielu krajach na całym świecie. 

Historia 

Początki apostolatu związane są z życiem Margaret O Donnell, młodej Kanadyjki, która w wieku 13 lat na skutek choroby Heinego-Medina została sparaliżowana. Choroba, która ją dotknęła stała się dla niej impulsem do podjęcia modlitwy i ofiarowania cierpienia szczególnie w intencji księży, proboszcza parafii. Wkrótce zaczęła spotykać się z ludźmi, którzy przychodzili, aby prosić ją o modlitwę wśród nich coraz większą grupę stanowili księża. Margaret do końca swojego życia poświęcała się modlitwie. Zmarła w wieku 40 lat. 

Zasady 

Modlitwa za kapłanów w apostolacie Margaretek polega na przyrzeczeniu wieczystej (aż do śmierci) modlitwy za konkretnego kapłana, które składa wspólnota siedmiu osób lub siedmiu rodzin. Po złożeniu przyrzeczenia każda z osób w jednym dniu tygodnia odmawia dowolną modlitwę za kapłana. Najczęściej wspólnota, która przyjęła na siebie zobowiązanie przygotowuje dla kapłana symboliczną margaretkę, w której centrum wpisane jest imię kapłana, a na siedmiu białych płatkach imiona osób z apostolatu.