Ks. Kan. Dariusz Mioduszewski - proboszcz
 • dziekan dekanatu siedleckiego
 • opiekun duchowy Parafialnego Zespołu Charytatywnego
 • opiekun duchowy Apostolatu Maryjnego
 • opiekun duchowy Drogi Neokatechumenalnej
 • opiekun duchowy Bractwa Strażnicy Kościoła

   kancelaria@katedra.siedlce.pl 

Ks. Marcin Wesołowski - wikariusz
 • Dekanalny referent ds. liturgii
 • Przygotowanie I Komunii w cyklu trzyletnim oraz rocznicy
 • Chrzest dzieci w wieku szkolnym
 • Ks. opiekun Ministrantów światła, księgi, ołtarza  
 • Ks. opiekun lektorów po formacji ministranckiej
 • Moderator Apostolatu Dusz Czyśćcowych
 • Droga Neokatechumenalna (gr. 1)
 • Drogi krzyżowe w Wielkim Poście dla dzieci
 • Roraty ze śniadaniami dla dzieci w Adwencie
 • Opieka nad nagłośnieniem przenośnym
 • Katecheza w szkole  tzw. Samochodówce

  wesolowskim186@gmail.com 

  518 042 272   

Ks. Grzegorz Chruściel - wikariusz
 • Dekanalny referent ds. rodzin – cykliczne spotkania rodzin w katedrze 
 • Organizacja katechez dla narzeczonych (sesja jesienna i wiosenna)
 • Moderator Kół Żywego Różańca (zmianki i nabożeństwa wynagradz.)
 • Moderator Róż Rodziców
 • Ks. opiekun grup do bierzmowania (I i II rok przygotowań)
 • Asystent parafialnego oddziału Akcji Katolickiej
 • Redagowanie ogłoszeń parafialnych
 • Planowanie modlitwy za zmarłych (wypominki)
 • Przygotowanie i koordynacja wizyty duszpasterskiej
 • Planowanie grafiku spisywania protokołów przedślubnych
 • Przygotowywanie księgi intencji mszalnych na kolejny rok i rozplanowanie Mszy
 • św. gregoriańskich (we współpracy z s. Zofią)
 • Katecheza w szkole  tzw. Kolejówce
Ks. Michał Mościcki - wikariusz
 • Koordynator dyżuru spowiedniczego w katedrze
 • Moderator Domowego Kościoła
 • Muzeum Diecezjalne 
 • Diecezjalna Diakonia Życia
 • Diecezjalna Komisja Artystyczno-Architektoniczna
 • Ks. Opiekun scholi Wniebogłosy
 • Ks. Asystent kręgu liturgicznego 
 • Troska o przygotowanie lektorów do uroczystości w katedrze
 • Prowadzenie katechez chrzcielnych i sprawowanie chrztu św.
 • Prowadzenie comiesięcznej katechezy przed Eucharystią 
 • prowadzenie księgi intencji parafialnych
 • Przygotowywanie codziennej modlitwy wiernych
 • Koordynacja posługi duszpasterskiej w niedziele, święta i podczas nabożeństw

    michalmostek@gmail.com

Ks. Krystian Bajkowski - wikariusz
 • Ministranci: kandydaci, ministranci młodsi i choraliści
 • Przewodnik grupy pielgrzymkowej 2 (katedralnej)
 • Ks. Asystent katedralnego oddziału KSM
 • Prowadzenie strony internetowej i parafialnego facebooka
 • Celebracja Mszy św. z udziałem dzieci w niedziele o godz. 12.00
 • Posługa braciom ze wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej (gr. 5)
 • Wyznaczanie wizyt do chorych w pierwsze piątki
 • Przygotowanie dekoracji świątecznych
 • Troska o porządek w zakrystii
 • Katecheza w szkole tzw. Samochodówce
Kapłani pomagający w parafii
Ks. Witold Juszczuk

 • dyrektor Bursy św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej
 • posługa w każdą niedzielę po południu w parafii w katedralnej
Ks. Michał Szulik
 • dyrygent Chóru Katedralnego im. Ks. Alfreda Hoffmana
 • sprawuje Mszę św. codziennie o godz. 7.00 i w niedzielę o godz. 8.00
Ks. Franciszek Oleksiuk i Ks. Antoni Sulich
 • sprawują Msze św. w katedrze codziennie o godz. 12.00, w niedziele i uroczystości o godz. 8.00 lub 10.00 
 • sprawują sakrament pokuty w dni powszednie przez Mszą św. o godz. 12.00 a w niedziele przed Mszą, którą celebrują