Wizyta duszpasterska

Zgłoszenie

Wizyta duszpasterska 2021/22

Podobnie jak w poprzednim roku prosimy o przesłanie na adres mailowy parafii lub przyniesnienie osobiste do zakrystii zgłoszenia (zaproszenia) na wizytę duszpasterską.

Zgłoszenie - pobierz....

Informacje bieżące co do przebiegu wizyty duszpasterskiej zostaną przekazane po 26 grudnia.

Podczas wizyty prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 

  1. Ze względu na epidemię udajemy się z wizytą tylko do rodzin i osób, które wyraziły gotowość spotkania. 
  2. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u domowników lub nałożonej kwarantanny prosimy o powiadomienie telefonicznie lub SMS (podajemy nazwisko rodziny i adres) w przededniu ustalonej wizyty.
  3. Mieszkanie powinno być dobrze wywietrzone i przygotowane tak, jak zwyczajowo na wizytę duszpasterską
  4. Na wejście duszpasterza nie podajemy ręki, ograniczamy się do słownego powitania, zgodnie z tradycją chrześcijańską, w trakcie wizyty wszyscy uczestnicy spotkania powinni pozostać w maseczkach
  5. W trakcie wizyty nie proponujemy posiłków, napojów. Niech zasadniczym celem spotkania będzie wspólna modlitwa,  błogosławieństwo mieszkania i serdeczna rozmowa
  6. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie i ewentualnie wyjście przed dom lub mieszkanie w momencie, kiedy kapłan będzie się zbliżał z wizytą. 
  7. Gospodarzy domów prosimy o nie podwożenie kapłanów. Księża na wizytę udadzą się własnym środkiem transportu
  8. Nadmieniamy, że z powodu panującej epidemii plany wizyty mogą się zmienić w każdym momencie lub sama wizyta może być zawieszona. Prosimy o śledzenie na bieżąco stanu wizyty duszpasterskiej w aktualnościach na stronie parafialnej

Duszpasterze parafii katedralnej 

Do pobrania: