Domowy Kościół

W parafii katedralnej

Opiekun duchowy: ks. Witold Juszczuk, wikariusz 


Animatorzy parafialni: 

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Charyzmat Domowego Kościoła to przede wszystkim dar dla małżonków chrześcijańskich wspierający ich m.in. w wypełnianiu podstawowych zadań, wynikających z przyjętego sakramentu małżeństwa, czyli:

  • dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża
  • odkrycie rodziny jako domowego sanktuarium Kościoła, w którym istotną rolę spełnia wzajemna miłość oraz wspólna modlitwa
  • stworzenie w rodzinie warunków do przeżywania katechumenatu rodzinnego, czyli rodzice przy pomocy słowa i przykładu stają się dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary
  • podjęcie apostolskich zadań rodziny wobec wspólnoty parafialnej

W parafii katedralnej Ruch Domowego Kościoła został zainicjowany z inicjatywy lokalnych duszpasterzy. Moderatorem pierwszych kręgów został ks. Wojciech Cholewa. Podstawowa praca formacyjna odbywa się w rodzinie w comiesięcznych spotkaniach kręgu w obecności księdza moderatora, który jest przedstawicielem Chrystusa. Ważną rolę w formacji spełniają odbywające się w ciągu roku kilkudniowe rekolekcje oazowe.

Pierwszy krąg w parafii katedralnej utworzyło cztery małżeństwa, które po okresie przygotowawczym prowadzonym przez tzw. parę pilotującą, dokonały w dniu 10.12.2016 roku podczas uroczystej Eucharystii aktu przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, stając się pełnoprawnymi członkami Ruchu Światło-Życie.

Obecnie w naszej parafii funkcjonują dwa kręgi. Jeśli jesteście małżeństwem, które poszukuje wspólnoty i chce dołączyć do Ruchu Światło - Życie, zapraszamy do Domowego Kościoła.

Strona Ruchu: www.dk.oaza.pl