Odpowiedzialnym w parafii katedralnej za przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania jest ks. Marcin Wesołowski, wikariusz. Koordynatorem diecezjalnym jest  ks. Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji.
 
Dlaczego sakrament bierzmowania dla dorosłych?

Zasadniczo do bierzmowania przystępują ludzie młodzi w wieku szkolnym, ok. 15 lat. Zdarza się jednak, że ktoś ze wzgledu na zaniedbanie wiary i kryzys wieku młodzieńczego do bierzmowania nie przystępuje. Niekiedy także z powodu złego przygotowania się do tego sakramentu kapłan prowadzący przygotowanie odkłada bierzmowanie na kolejny rok. 

Takie osoby zwykle przepadają w Kościele na kilka lat. Jednakże, po jakimś czasie przychodzi myśl, by wrócić. Impulsem bywa zaproszenie do bycia ojcem chrzestnym lub matką albo zbliżający się sakrament małżeństwa. Nie mniej, nie chodzi o to, aby "zrobić bierzmowanie" by coś otrzymać w zamian. Chodzi o przyjęcie sakramentu, który przyjmuje się raz w życiu. 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

– otrzymała sakrament Chrztu św.

– przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty

– nie ma trwałych przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty

– ma pragnienie pogłębiania swojej relacji z Bogiem w Kościele katolickim

– włączy się w przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 

W diecezji siedleckiej obowiązuje następujący porządek przygotowania osób dorosłych do bierzmowania:

I etap:

1.      Zgłoszenie woli przyjęcia sakramentu u dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji, ks. dr Tomasza Bielińskiego (tel. 508 107 504) oraz w parafii zamieszkania kandydata w celu rozpoczęcia przygotowania katechetycznego z własnym duszpasterzem.

2.      Kurs Nowe Życie w formie rekolekcji weekendowych ( szczegóły na www.sne.siedlce.pl ). 

3.      Sobotni dzień skupienia w Siedlcach (ok. 6 h) dla dorosłych kandydatów do bierzmowania.

Potrzebne dokumenty:

1.      Metryka Chrztu św. ( do pozyskania w parafii, gdzie chrzest się odbył) z adnotacją o wydaniu w celu przyjęcia sakramentu bierzmowania.

2.      Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Nowe Życie.

3.      Zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania o ukończonym przygotowaniu katechetycznym oraz o tym, że nie ma przeszkód do przyjęcia bierzmowania (przykładowy formularz w załączniku w dole strony).

Świadek bierzmowania:

„Wypada, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego” (kan. 893 §2 KPK). Można jednak wybrać inną osobę. Kodeks Prawa Kanonicznego określa następujące warunki, które musi spełniać świadek do bierzmowania:

– ukończone 16 lat

– katolik bierzmowany, który przyjął już Pierwszą Komunię św.

– nie jest ojcem lub matką bierzmowanego

– prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. jest wierzącym i praktykującym katolikiem, nie żyje w związku niesakramentalnym itp.

Świadek musi posiadać odpowiednie zaświadczenie dla świadka do bierzmowania z parafii swojego aktualnego zamieszkania (zob. także II Synod Diecezji Siedleckiej, n. 394, s. 168).

 

Terminy przygotowania oraz bierzmowania dorosłych w Katedrze Siedleckiej w 2022 roku

Kurs Nowe Życie                                        – 14-16 stycznia 2022
Skupienie, Siedlce par. św. Józefa    – 29 stycznia 2022
Bierzmowanie, Siedlce, katedra        – 12 lutego 2022, g. 12.00

Kurs Nowe Życie                                       – 22-24 kwietnia 2022
Skupienie, Siedlce par. św. Józefa     – 7 maja 2022
Bierzmowanie, Siedlce, katedra         – 21 maja 2022, g. 12.00

Kurs Nowe Życie                                       – 19-21 sierpnia 2022
Skupienie, Siedlce par. św. Józefa      – 3 września 2022
Bierzmowanie, Siedlce, katedra         – 17 września 2022, g. 12.00

Kurs Nowe Życie                                        – 28-30 października 2022
Skupienie, Siedlce par. św. Józefa     – 12 listopada 2022
Bierzmowanie, Siedlce, katedra         – 26 listopada 2022, g.12.00

 

Ks. Tomasz Bieliński - odpowiedzialny za przygotowanie dorosłych do bierzmowania

  507 071 642 (sekretariat SNE Maria Chromińska)

www.sne.siedlce.pl 

  biuro@sne.siedlce.pl