Akcja Katolicka

W parafii katedralnej

Opiekun duchowy: ks. Łukasz Kwasowiec, wikariusz 
Prezes Oddziału: p. Teresa Kuczyńska

Strona internetowa www.ak.org.pl 

Spotkania POAK odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w sali na plebanii.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, pragną realizować zadania apostolskie wynikające z chrześcijańskiego powołania. W Polsce działała ona od 1930 r. a o jej wznowienie po przymusowej przerwie w okresie powojennym, upomniał się Papież Jan Paweł II. W 1993 r. w Rzymie skierował on do biskupów polskich prośbę o odnowienie działalności Akcji Katolickiej w Polsce, tak prężnej i licznej przed  II wojną światową, a zakazaną  w Polsce Ludowej. Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką dekretem z dnia 02.05.1996 r. Patronami Akcji Katolickiej w Polsce są św. Jan Paweł II i św. Wojciech.

Akcja Katolicka w Polsce  - więcej na stronie ogólnopolskiej 

Akcja Katolicka w Diecezji Siedleckiej została erygowana 26.09.1996 r. przez Biskupa Jana Mazura. Patronami Akcji Katolickiej diecezji siedleckiej są Błogosławieni Męczennicy Podlascy.

Podstawowym zadaniem POAK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej do jak najpełniejszego poznania prawd wiary, ich rozumienie i realizowanie w codziennym życiu. Temu celowi służą między innymi spotkania formacyjne pogłębiające wiedzę religijną, budzące świadomość przynależności do Kościoła. Praca formacyjna prowadzona jest w oparciu o program duszpasterski Kościoła oraz w liturgii słowa podczas Mszy św., prowadzenie rozważań różańcowych w pażdzierniku, drogi krzyżowej w Wielkim Poście, zbieranie podpisów przeciw ustawom godzących w życie obywateli, rozprowadzanie prasy katolickiej, rozprowadzanie opłatków przed Świętami Bożego Narodzenia, praca (wolontariat) w WTZ przy Caritas. Ponadto uczestniczymy w rekolekcjach diecezjalnych w poście Kodeń/Opole, pielgrzymce do Błogosławionych Męczenników z Pratulina w styczniu i pielgrzymce do Częstochowy w czerwcu, oraz dniach skupienia organizowanych przez Zarząd Diecezjalny  jak również i nasz Oddział.

W dniach od 29.12.2018 r. do 10.01.2019 r. gościły w rodzinach członków naszej wspólnoty Relikwie Błogosławionych Męczenników Podlaskich, którzy są dla nas wzorem męstwa w wyznawaniu wiary i w budowaniu jedności Kościoła.

Apelujemy do wszystkich ludzi ochrzczonych, aby obudzili w sobie zapał wiary i apostolstwa. My, ludzie świeccy, mamy nie tylko należeć do Kościoła – my mamy być Kościołem!

Nie wstydźmy się naszego chrześcijaństwa. POAK wspólnie z ks. proboszczem oraz asystentem parafialnym ks. Łukaszem zaprasza do wspólnej pracy na rzecz Kościoła w ramach naszego stowarzyszenia. 

    Prezes POAK Teresa Kuczyńska