Opiekun duchowy: ks. Grzegorz Chruściel
Prezes Oddziału: p. Teresa Kuczyńska

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, pragną realizować zadania apostolskie wynikające z chrześcijańskiego powołania. W Polsce działała ona od 1930 roku, a o jej wznowienie po przymusowej przerwie w okresie powojennym, upomniał się Papież Jan Paweł II. W 1993 roku w Rzymie skierował on do biskupów polskich prośbę o odnowienie działalności Akcji Katolickiej w Polsce, tak prężnej i licznej przed  II wojną światową, a zakazaną  w Polsce Ludowej. Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką dekretem z dnia 02.05.1996 roku. Patronami Akcji Katolickiej w Polsce są św. Jan Paweł II i św. Wojciech.

Akcja Katolicka w Polsce  - więcej na stronie ogólnopolskiej 

Akcja Katolicka w Diecezji Siedleckiej została erygowana 26.09.1996 roku przez Biskupa Jana Mazura. Patronami Akcji Katolickiej ndiecezji siedleckiej są Błogoslawieni Męczennicy Podlascy.

Spotkania członków i sympatyków PO AK odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o godzinie 18:00.

Podstawowym zadaniem POAK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej do jak najpełniejszego poznania prawd wiary, ich rozumienie i realizowanie w codziennym życiu. Temu celowi służą między innymi spotkania formacyjne pogłębiające wiedzę religijną, budzące świadomość przynależności do Kościoła. Praca formacyjna prowadzona jest w oparciu o program duszpasterski Kościoła oraz w liturgii słowa podczas Mszy św., prowadzenie rozważań różańcowych w pażdzierniku, drogi krzyżowej w Wielkim Poście, zbieranie podpisów przeciw ustawom godzących w życie obywateli, rozprowadzanie prasy katolickiej, rozprowadzanie opłatków przed Świętami Bożego Narodzenia, praca (wolontariat) w WTZ przy Caritas. Ponadto uczestniczymy w rekolekcjach diecezjalnych w poście Kodeń/Opole, pielgrzymce do Błogosławionych Męczenników z Pratulina w styczniu i pielgrzymce do Częstochowy w czerwcu, oraz dniach skupienia organizowanych przez Zarząd Diecezjalny  jak również i nasz Oddział.

W dniach od 29.12.2018 r. do 10.01.2019 r. gościły w rodzinach członków naszej wspólnoty Relikwie Błogosławionych Męczenników Podlaskich, którzy są dla nas wzorem męstwa w wyznawaniu wiary i w budowaniu jedności Koscioła.

Apelujemy do wszystkich ludzi ochrzczonych, aby obudzili w sobie zapał wiary i apostolstwa. My, ludzie świeccy, mamy nie tylko należeć do Kościoła – my mamy być Kościołem!

Nie wstydźmy się naszego chrześcijaństwa. POAK wspólnie z Księdzem Proboszczem oraz asystentem parafialnym Ks. Grzegorzem Chruścielem  zaprasza do wspólnej pracy na rzecz Kościoła w ramach naszego stowarzyszenia. 

Prezes POAK Teresa Kuczyńska