Chrzest

Przygotowanie do sakramentu chrztu św.

1. Sakrament Chrztu św. w parafii katedralnej jest udzielany podczas Mszy św.: 

  • w III niedzielę miesiąca o godz. 10.00 (z wyjątkiem stycznia, Adwentu i Wielkiego Postu)
  • w Wigilię Paschalną
  • w Niedzielę Wielkanocną o godz. 10.00
  • w uroczystość Bożego Narodzenia o godz. 10.00
  • w Niedzielę Chrztu Pańskiego o godz. 10.00

2. Kroki, jakie należy podjąć aby ochrzcić dziecko:

  • prośbę o chrzest dziecka zgłaszają osobiście jego rodzice bądź opiekunowie prawni. Po rozmowie duszpasterskiej rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie stosownego formularza
  • w okresie przygotowań do chrztu rodzice naturalni i rodzice chrzestni  powinni odbyć cztery katechezy chrzcielne lub okazać zaświadczenie potwierdzającą odbycie takich katechez. Z uwagi na ten fakt chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii z odpowiednim wyprzedzeniem
   Informacja o katechezach w parafii katedralnej znajduje się w zakładce katechezy chrzcielne
  • rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, prowadzące życie katolickie, które nie mają przeszkód do korzystania z sakramentu pokuty i Komunii św.  Chrzestni spoza parafii katedralnej winni przedłożyć odpowiednie zaświadczenie ze swojej parafii aktualnego miejsca zamieszkania
  • dorośli kandydaci do chrztu i dzieci powyżej 6 roku życia zgłaszają się do końca maja roku poprzedzającego chrzest do kancelarii parafialnej

 • 3. Sporządzenie aktu chrztu: 
  • Akt chrztu sporządza się w archiwum kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania kancelarii), w tygodniu przed planowaną datą chrztu
  • Przy dokonywaniu aktu rodzice winni okazać:
    1. wypełniony formularz zgłoszenia dziecka
    2. własne dowody osobiste
    3. odpis aktu urodzenia dziecka z USC
    4. zaświadczenia dla rodziców chrzestnych spoza parafii
    5. zaświadczenie potwierdzające odbycie katechez

  • Do sprawowania ceremonii udzielenia chrztu świętego należy przygotować:
 1.  
    1. świecę chrzcielną (z osłonką)
    2. białą szatę

4. Zaświadczenia do bycia ojcem chrzestnym lub matką chrzestną:

Takie zaświadczenie wydaje się w kancelarii parafialnej po:

  • przedłożeniu zaświadczenia o odbytych katechezach chrzcielnych (jest wydawane na ostatniej katechezie)
  • sprawdzeniu faktycznego miejsca zamieszkania w parafii katedralnej
  • rozmowie duszpasterskiej z kandydatem na rodzica chrzestnego
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego chrzestnymi mogą zostać osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką.
Nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.
Kancelaria parafialna nie wydaje takich zaświadczeń osobom trzecim. Konieczne jest indywidualne rozeznanie i rozmowa z kandydatem do funkcji chrzestnego. 

Pro memoria: 

 1. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych planowany chrzest dziecka ustalają w porozumieniu z Księdzem Proboszczem.
 2. W sytuacji, gdy nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej, nie odmawia się chrztu. Należy go jednak odłożyć w czasie, aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Proponuje się zapisanie dziecka do odbycia przygotowania – katechumenatu - w wieku szkolnym.