Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania - ks. Grzegorz Chruściel

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. 

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.
 1. Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
 2. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej
 3. Gorliwy udział w katechezie szkolnej
 4. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania
 5. Czynne zaangażowanie  życie wspólnoty parafialnej

I ROK PRZYGOTOWAŃ

W roku szkolnym 2020/2021 przygotowanie rozpoczynają uczniowie klas VIII szkoły podstawowej: 

 • kandydaci I roku przygotowań uczestniczą wspólnie z rodzicami we Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00
 • pierwsza Msza św. i spotkanie odbyły się 20 września o godz. 16.00 w katedrze, podczas którego młodzież otrzymała deklarację
 • Kandydaci w miarę możliwości raz w miesiącu spotykają się online ze swoimi animatorami w celu przeprowadzenia spotkania; ewentualnie animatorzy przesyłają swoim podopiecznym materiały do pracy zdalnej.
 • Kandydaci I roku przygotowań uczestniczą raz w miesiącu  w spotkaniach formacyjnych ze swoimi  animatorami w dogodnym terminie i w obranej przez siebie formie.

II ROK PRZYGOTOWAŃ

Tę grupę stanowi młodzież, która przygotowania rozpoczęła w roku ubiegłym:

 • kandydaci II roku przygotowań uczestniczą wspólnie z rodzicami we Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00
 • 24 stycznia po Mszy sw. o  godz. 16.00  spotkanie z katechezą formacyjną dla wszystkich członków II roku przygotowań do bierzmowania.

 

MŁODZIEŻ ROK PO BIERZMOWANIU

- osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania  w 2019 roku, uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej za dary Ducha Świętego, która odbyła się w niedzielę, 29 września 2020, o godz. 20.00.