Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania - ks. Grzegorz Chruściel

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez jego przyjęcie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. 

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.
  1. Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła poprzez:
  2. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej.
  3. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  4. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
  5. Czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

I ROK PRZYGOTOWAŃ

W roku szkolnym 2020/2021 przygotowanie rozpoczynają uczniowie klas VIII szkoły podstawowej: 

  • pierwsza Msza św. i spotkanie odbyły się 20 września o godz. 16.00 w katedrze, podczas którego młodzież otrzymała deklarację
  • kandydaci I roku przygotowań uczestniczą przez okres wakacji co niedzielę w Eucharystii, pamiętając także o codziennej modlitwie i comiesięcznej spowiedzi
  • Spotkania formacyjne młodzieży ze swoimi animatorami na czas wakacji zostają zawieszone.

II ROK PRZYGOTOWAŃ

Tę grupę stanowi młodzież z I klasy Szkoły Ponadpodstawowej, która przygotowania rozpoczęła w roku ubiegłym:

  • Przyjęcie sakramentu bierzmowania odbyło się w dwóch terminach 10 czerwca o godz. 15.30 i 19.00.

MŁODZIEŻ ROK PO BIERZMOWANIU

- Msza św. dziekczynna za dary Ducha Świętego dla osób, które przyjęły sakrament bierzmowania  10 czerwca 2021 roku planowana jest w niedzielę 19 września br. o godz. 20.00.