Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania ks. Grzegorz Chruściel

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez jego przyjęcie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. 

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła poprzez:

 1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej.
 2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 3. Uczestnictwo we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
 4. Czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

I ROK PRZYGOTOWAŃ

W roku szkolnym 2022/2023 przygotowanie rozpoczynają uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz osoby starsze: 

 • pierwsza Msza św. i spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców odbyły się 11 września o godz. 11.00 w katedrze - młodzież otrzymała deklarację.
 • Na październikowym spotkaniu młodzież przekazała ks. opiekunowi wypełnione deklaracje wraz ze świadectwem chrztu. Wówczas nastąpił podział na mniejsze grupy oraz przyporządkowanie do poszczególnych animatorów. Kandydaci otrzymali indeksy oraz Katechizmy. Jeśli ktoś nie zdał deklaracji w wyznaczonym terminie albo nie otrzymał indeksu, bądź katechizmu i nie został - ze wzgledu na swoją uzasadnioną nieobecność - przyporządkowany do żadnego animatora, proszony  jest o zgłoszenie się do zakrystii, badź do ksiądza opiekuna.
 • 23 października po Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie nowych animatorów i  rodziców młodzieży do bierzmowania. 
 • Modzież I roku przygotowań jest zobowiązana wypełniać wyznaczone w deklaracji zadania oraz uczestniczyć co miesiąc na spotkaniach formacyjnych ze swoim animatorem, który na początku przyszłego roku szkolnego dostarczy księdzu opiekunowi świadectwo obecności i zaangażowania poszczególnych osób w pogłebianie swojej wiary.
 • W rekolekcje w niedzielę 26 marca po Mszy św.  o godz. 10.00 spotkanie młodzieży z księdzem rekolekcjionistą.

II ROK PRZYGOTOWAŃ

Tę grupę stanowi młodzież z I klasy Szkoły Ponadpodstawowej, która przygotowania rozpoczęła w roku ubiegłym:

 • kandydaci II roku przygotowań uczestniczą co niedzielę w Eucharystii, pamiętając także o codziennej modlitwie i comiesięcznej spowiedzi;
 • we wrześniu kandydaci odbyli ostatnie spotkanie w grupie ze swoimi animatorami, którzy przekazali już księdzu opiekunowi  listy obecności swoich podopiecznych na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.  Teraz młodzież będzie spotykać sie  w katedrze na konferencjach formacyjno-organizacyjnych, których terminy będzą zamieszczane w ogłoszeniach parafialnych i na tej stronie internetowej. 
 • W niedzielę 26 marca po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie z ks. rekolekcjonistą.  
 • Rozmowy indywidualne z kandydatami do bierzmowania (data nieznana).
 • Egzamin przed bierzmowaniem (data nieznana).
 • Początek Nowenny do Ducha Świętego - 16 maja po Mszy św. wieczorowej, a później spotkanie. Odtąd młodzież każdego dnia będzie spotykać się o stałej porze aż do daty przyjęcia bierzmowania.
 • Młodzież przyjmie bierzmowanie z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy podczas Eucharystii 25 maja o godz. 18.00.

MŁODZIEŻ ROK PO BIERZMOWANIU

- Msza św. dziekczynna za dary Ducha Świętego dla osób, które przyjmą tego roku w maju sakrament bierzmowania, będzie celebrowana po wakacjach 2023r. roku (data  nieznana).