Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania - ks. Grzegorz Chruściel

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez jego przyjęcie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. 

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.
 1. Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła poprzez:
 2. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej.
 3. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 4. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
 5. Czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

I ROK PRZYGOTOWAŃ

W roku szkolnym 2021/2022 przygotowanie rozpoczynają uczniowie klas VIII szkoły podstawowej: 

 • pierwsza Msza św. i spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców odbyły się 26 września o godz. 16.00 w katedrze; wówczas młodzież otrzymała deklarację.
 • kolejne spotkanie dla kandydatow miało miejsce w katedrze  24 października po Mszy św. o godz. 10.00 . Wówczas młodzież zdała wypełnione deklaracje wraz ze świadectwem chrztu. Na spotkaniu nastąpił podział na mniejsze grupy oraz przyporządkowanie do poszczególnych animatorow. Kandydaci otrzymali indeksy oraz Katechizmy. Jeśli ktoś jeszcze nie zdał deklaracji albo nie otrzymał indeksu, bądź katechizmu, albo nie został - ze wzgledu na swoją nieobecność - przyporządkowany do żadnego animatora, proszony jest o zgłoszenie się do zakrystii, badź do ksiądza opiekuna.
 • Modzież I roku przygotowań jest zobowiązana wypełniać wyznaczone w deklaracji zadania oraz uczestniczyć co miesiąc na spotkaniach formacyjnych ze swoim animatorem, który na początku przyszłego roku szkolnego dostarczy księdzu opiekunowi świadectwo obecności i zaangażowania poszczególnych osób w pogłebianie swojej wiary.

II ROK PRZYGOTOWAŃ

Tę grupę stanowi młodzież z I klasy Szkoły Ponadpodstawowej, która przygotowania rozpoczęła w roku ubiegłym:

 • kandydaci II roku przygotowań uczestniczą co niedzielę w Eucharystii, pamiętając także o codziennej modlitwie i comiesięcznej spowiedzi;
 • we wrześniu kandydaci odbyli ze swoimi animatorami ostatnie spotkanie w grupie.  28 listopada po Mszy św. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie  wszystkich grup, na którym każdy z kandydatów otrzymał Katechizm. Animatorzy przekazali księdzu opiekunowi  listy obecności swoich podopiecznych na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.
 • Młodzież przyjmie bierzmowanie z rąk Ks. Bpa Grzegorza Suchodolskiego podczas Eucharystii 24 maja o godz. 18.00.
 • Egzamin przed bierzmowaniem w sobotę 14 maja od godz. 16.45.
 • Początek Nowenny do Ducha Świętego w niedzielę 15 maja po Mszy św. o godz. 16.00, a później spotkanie.
 • Na nowennie i spotkaniach przygotowujących młodzież uczestniczy każdego dnia po Mszy świętej wieczorowej od 15 do 23 maja. Oboecność wszystkich kandydatów jest obowiązkowa.

MŁODZIEŻ ROK PO BIERZMOWANIU

- Msza św. dziekczynna za dary Ducha Świętego dla osób, które przyjęły sakrament bierzmowania była celebrowana 19 września 2021 roku o godz. 20.00.