Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania - ks. Grzegorz Chruściel

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. 

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.
 1. Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła poprzez:
 2. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej.
 3. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 4. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
 5. Czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

I ROK PRZYGOTOWAŃ

W roku szkolnym 2020/2021 przygotowanie rozpoczynają uczniowie klas VIII szkoły podstawowej: 

 • kandydaci I roku przygotowań uczestniczą wspólnie z rodzicami we Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00
 • pierwsza Msza św. i spotkanie odbyły się 20 września o godz. 16.00 w katedrze, podczas którego młodzież otrzymała deklarację
 • Kandydaci w miarę możliwości raz w miesiącu spotykają się online ze swoimi animatorami w celu przeprowadzenia spotkania; ewentualnie animatorzy przesyłają swoim podopiecznym materiały do pracy zdalnej.

II ROK PRZYGOTOWAŃ

Tę grupę stanowi młodzież, która przygotowania rozpoczęła w roku ubiegłym:

 • kandydaci II roku przygotowań uczestniczą wspólnie z rodzicami we Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00
 • Planowane próby liturgiczne: 14.05 piatek godz. 16.00, 17.05. poniedziałek godz. 16.00, 20.05 czwartek godz. 16.00. Kolejne terminy zostaną podane w późniejszym czasie.
 • Przyjęcie sakramentu bierzmowania planowane jest w dwóch terminach 10 czerwca o godz. 15.30 i 19.00.

MŁODZIEŻ ROK PO BIERZMOWANIU

- Msza św. dziekczynna za dary Ducha Świętego dla osób, które przyjmą sakrament bierzmowania  w 2021 planowana jest w niedzielę, 19 września 2021, o godz. 20.00.