Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania ks. Łukasz Kwasowiec, wikariusz 

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez jego przyjęcie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. 

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła poprzez:

  1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej.
  2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  3. Uczestnictwo we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
  4. Czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

 

I ROK PRZYGOTOWAŃ

W roku szkolnym 2023/2024 przygotowanie rozpoczynają uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz osoby starsze: 

pierwsza Msza św. i spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców odbyły się 24 września o godz. 11.00 w katedrze.
W Niedzielę po każdej Mszy Świętej w zakrystii można odebrać deklarację dla kandydata do bierzmowania, którą należy złożyć najpóźniej do 9 października w kancelarii parafialnej bądź w zakrystii.
Podczas składania deklaracji, kandydaci wybierają grupę w której chcą uczestniczyć w spotkaniach.


Animatorzy grup oraz dni w których mogą odbywać się spotkania:

Poniedziałek: Wioletta Jóźwiuk–Jurecka, Anna Jakimiuk

Wtorek: Marzena Suchożebrska, s. Maria Płatkowska

Środa: Maria Przesmycka, Ilona Porowska

Czwartek: Małgorzata Nowacka, Grzegorz Janczuk

Młodzież I roku przygotowań jest zobowiązana wypełniać wyznaczone w deklaracji zadania oraz uczestniczyć co miesiąc w spotkaniach formacyjnych ze swoim animatorem, który na początku przyszłego roku szkolnego dostarczy księdzu opiekunowi świadectwo obecności i zaangażowania poszczególnych osób w pogłębianie swojej wiary.
 

II ROK PRZYGOTOWAŃ

Tę grupę stanowi młodzież z I klasy Szkoły Ponadpodstawowej, która przygotowania rozpoczęła w roku ubiegłym:

kandydaci II roku przygotowań uczestniczą co niedzielę w Eucharystii, pamiętając także o codziennej modlitwie i comiesięcznej spowiedzi;
we wrześniu kandydaci odbywają ostatnie spotkanie w grupie ze swoimi animatorami, którzy przekazali już księdzu opiekunowi listy obecności swoich podopiecznych na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Teraz młodzież będzie spotykać sie  w katedrze na konferencjach formacyjno-organizacyjnych, których terminy będą zamieszczane w ogłoszeniach parafialnych i na tej stronie internetowej. 
Najbliższe spotkanie formacyjne z kandydatami II roku odbędzie się 22 października 2023r. po Mszy Świętej o godz. 12.00.  Kandydaci biorą również udział we Mszy Świętej.
Kandydaci II roku przygotowań mają obowiązek wybrać grupę w której będą w sposób szczególny przygotowywali się do sakramentu bierzmowania, angażując się w życie parafii.
Grupa Liturgiczno – muzyczna – w tej grupie kandydaci angażują się poprzez czytanie Słowa Boże w czasie Mszy Świętej bądź śpiewanie psalmów, mogą również brać udział w próbach chóru parafialnego i śpiewać w czasie Mszy Świętych.

Grupa gospodarczo – dekoracyjna – w tej grupie kandydaci angażują się poprzez pomoc w dekoracji kościoła na uroczystości i święta (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz pomoc w niewielkich pracach gospodarczych na rzecz wspólnoty parafialnej.