Różaniec w rękach parafian

Promocja miesięcznika Różaniec

W niedzielę 4 października członkowie Kół  Żywego Różańca rozdali przy katedrze ponad 600 egzemplarzy miesięcznika "Różaniec". Mamy nadzieję, że treści pochodzące z gazet staną się bliskie tym, którzy zainteresowali się tego typu prasą. Wszystkim zaangażowanym w rozprowadzanie gazet serdecznie dziękujemy.