Niedziela z klerykami WSD

Wspieramy seminarium

11 października 2020 roku podczas niedzieli seminaryjnej w naszej wspólnocie przyjęliśmy przedstawicieli WSD w Siedlcach. 

Z posługą słowa przybył do nas dk. Paweł Konieczny i do pomocy przy zbieraniu tacy al. Marcin Bilski. Wspólnie z nimi modliliśmy się za nasze seminarium i o powołania kapłańskie z naszej parafii.

Dziękujemy wszystkim za okazane wparcie duchowe i materialne. Klerycy odwdzięczyli się przygotowując tradycyjny kalendarz seminaryjny.