Zmianka różańcowa

Comiesięczne spotkanie członków Kół Różańcowych

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.00 w katedrze odbywają się spotkania dla członków Kół Żywego Różańca.

Podczas tego spotkania wymieniane są informacje bieżące, związane z funkcjonowaniem Kół Różańcowych w parafii i diecezji. Spotkaniom przewodniczy ks. Grzegorz Chruściel, opiekun duchowy Kół Żywego Różańca. Wszystkim obecnym oraz łączącym się duchowo serdecznie dziękujemy za modlitwę w intencji naszej parafii.

W czasie spotkania zbierane są ofiary na misje. Na bieżące tematy głos zabiera p. Dorota Zadrożna, zelatorka parafialna. Wszystkie informacje są przekazywane na bieżąco.