108 rocznica poświęcenia Katedry i instalacja kanoników

22 września w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy podwójne święto. Tego dnia obchodziliśmy już 108 rocznicę poświęcenia katedry. Mszę świętą sprawował ks. Biskup Kazimierz Gurda, natomiast homilię wygłosił rektor seminarium ks. dr Piotr Paćkowski.

Podczas tej uroczystości miała miejsce także instalacja do Kapituły Katedralnej nowych Kanoników. (Kapitułę Katedralną tworzą kanonicy gremialni i honorowi ustanowieni przez Biskupa siedleckiego).  Nominacje kanoników zostały ogłoszone 1 kwietnia w siedleckiej katedrze podczas Mszy Krzyżma Św.
Ks. Dariusz Mioduszewski – proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego został mianowany kanonikiem gremialnym i ustanowiony penitencjarzem kościoła katedralnego na okres 5 lat. 
Ks. dr Jarosław Ruciński – ekonom diecezjalny 
ks. Jacek Wojdat – wiceoficjał Sądu Biskupiego Siedleckiego, przyjęli godność kanonika honorowego w kapitule katedralnej.
Kanonicy – jak czytamy w Statucie kapituły – są to duchowni, którzy „intensywniej niż inni kapłani współpracują z Biskupem nad pogłębianiem ducha wiary i dziełem ewangelizacji Kościoła”. Zewnętrznym znakiem godności kanonickiej jest przywilej noszenia stroju chórowego. Używa się go podczas uroczystych celebracji liturgicznych, zwłaszcza z udziałem Księdza Biskupa.  Strój kapituły katedralnej stanowi komża, mantolet, fioletowy pas oraz ozdobne dystynktorium z monogramem Papieża Benedykta XV, który wskrzesił kapitułę oraz wizerunkiem Niepokalanego poczęcia NMP, patronki katedry. 

Na zakończenie liturgii słowa podziękowania skierował  ks. Dariusz Mioduszewski –proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego, który został mianowany kanonikiem gremialnym.

Naszemu ks. Proboszczowi oraz pozostałym kapłanom gratulujemy otrzymanej godności i życzymy obfitości Bożych łask w dalszej posłudze kapłańskiej.

Fot. Piotr Grabowski