Inauguracja procesu synodalnego w naszej diecezji

W niedzielę, 17 października Pasterz Kościoła siedleckiego ks. Bp Kazmierz Gurda przewodniczył Eucharystii, podczas której zainaugurował proces synodalny w diecezji siedleckiej. Na początku października Papież Franciszek rozpoczął go dla całego Kościoła katolickiego, a teraz będzie kontynuowany w Kościołach lokalnych i zakończy się zgromadzeniem w 2023 roku.

- Ojciec Święty pragnie, aby w obradach tego Synodu brali udział nie tylko biskupi – jak było dotychczas – ale także księża, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. Dzisiaj, z woli Ojca Świętego we wszystkich katedrach na świecie rozpoczyna się etap diecezjalny Synodu. Dlatego do naszej siedleckiej katedry, Matki Kościołów diecezji siedleckiej, zostali zaproszeni reprezentanci wszystkich parafii, którzy w dokumentach synodu nazwani są koordynatorami - zaznaczył w homilii Ksiądz Biskup. - Synod ma być przede wszystkim słuchaniem. Trzeba przywoływać Ducha Świętego, żeby ten proces konsultacji synodalnych był jak najszerszy. On bowiem jest Tym, który Kościół prowadzi. Jego   mamy słuchać. Razem z nim mamy rozeznawać co jest słuszne, aby zachować ciągłość wyznawanej wiary i jedność całej wspólnoty Kościoła – mówił w katedrze bp Gurda.

Biskup Kazimierz Gurda, powołał diecezjalnych koordynatorów synodalnych –  Panią Barbarę Wysokińską i ks. Andrzeja Karwowskiego. Osoby te będą w kontakcie z koordynatorami parafialnymi, aby jak najszersza grupa mogła uczestniczyć w procesie synodalnym. 

Na zakończenie Eucharystii, ustanowieni w parafiach i grupach koordynatorzy otrzymali tzw. pakiet synodalny (dokument przygotowawczy i świecę), którego przyjęcie symbolizuje  włączenie się tej konkretnej wspólnoty w drogę synodalną Kościoła.

fot. Piotr Grabowski.

 

Do pobrania: