Uroczystość patronów naszej diecezji

28 października  przeżywaliśmy uroczystość ku czci św. Judy Tadeusza i Szymona Gorliwego.
O godzinie 12.00 pasterz naszej diecezji ks. biskup Kazimierz Gurda sprawował mszę świętą na której zgromadzeni byli członkowie kapituły katedralnej, przedstawiciele WSD diecezji siedleckiej, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.

Podczas tej uroczystości, pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej zostało przyjętych do grona kandydatów do diakonatu.
Kandydatura do diakonatu i prezbiteratu stanowi ważny etap w drodze do kapłaństwa służebnego. To podniosła chwila, w której alumni piątego roku studiów publicznie deklarują swoją gotowość przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, potwierdzoną przez biskupa diecezjalnego oraz seminaryjnych wychowawców, poprzez akt uroczystego przedstawienia ich wspólnocie Kościoła.

Ksiądz Biskup w swojej homilii zachęcał, aby wpatrując się w patronów naszej diecezji czerpać wzór do stawania się świadkiem Jezusa Chrystusa oraz głoszenia Jego Ewangelii. Zapewniał, że kandydaci na drodze swojej służby nie będą osamotnieni, ponieważ mogą liczyć na duchowe wsparcie wszystkich członków wspólnoty Kościoła, do której będą posłani.

fot. Piotr Grabowski