Przyjęcie nowych członków do bracta św. Judy Tadeusza

28 października w uroczystość patronów Diecezji Siedleckiej swoje święto obchodziło Bractwo św. Judy Tadeusza. Uroczystej Mszy św.  o godz. 18.00 w siedleckiej katedrze przewodniczył biskup Grzegorz Suchodolski.

Bractwo zostało powołane dożycia i otrzymało swój statut w 2008 r. na mocy dekretu Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Zadaniem Bractwa jest m.in.: praca nad pogłębieniem własnego życia duchowego, doskonalenie siebie w dziedzinie wiedzy religijnej i zasad moralnych. Członkowie mają także promować rzetelną i sumienną pracę, wspierać przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodych, kultywowanie tradycji patriotycznych, współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą swoją działalność z inspiracji tradycji chrześcijańskiej.
Przewodniczący: P. lek. med. Tadeusz Tobiasz
Asystent kościelny: Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Stepczuk
Podczas Mszy św. przyjęto do grona bractwa nowych członków.


fot. Piotr Grabowski