20 grudnia na plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich kapłanów posługujących w parafii katedralnej oraz pracowników kościelnych naszej wspólnoty.
Spotkanie rozpoczęło się od odczytania fragmentu z Ewangelii wg. św. Łukasza, opisującego narodziny Chrystusa, wspólnej modlitwy oraz śpiewu kolędy.
Następnie zgodnie z tradycją przełamaliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia.

 
Dziękujemy wszystkim kapłanom za posługę sakramentalną oraz głoszenie Słowa Bożego, naszym kościelnym, za troskę o świątynię, organistom za uwielbienie Boga poprzez śpiew oraz wszystkim, którzy troszczą się o przygotowywanie dekoracji oraz dbanie o porządek naszej świątyni.