Zmianka Koła Żywego Różańca oraz spotkanie opłatkowe

W pierwszą niedzielę stycznia 2022 roku, członkowie Kół Żywego Różańca naszej parafii wraz z opiekunem ks. Grzegorzem Chruścielem spotkali się na comiesięcznej zmiance, która ze względu na obostrzenia sanitarne, połączona była ze spotkaniem opłatkowym. Specjalnie przygotowanie na tę okazję 400 kart świątecznych, zawierających życzenia oraz opłatek, trafi do wszystkich członków naszej wspólnoty.
 
Zelatorka parafialna p. Dorota złożyła życzenia świąteczno-noworoczne ks. Opiekunowi i wszystkim obecnym w katedrze.
 

Korzystając z wysokiej frekwencji, do naszych sióstr i braci trafiły także papieskie, diecezjalne i parafialne intencje modlitewne na rok bieżący.