Zmianka Koła Żywego Różańca oraz spotkanie opłatkowe

W pierwszą niedzielę stycznia 2022 roku, członkowie Kół Żywego Różańca naszej parafii
wraz z opiekunem ks. Grzegorzem Chruścielem spotkali się na comiesięcznej zmiance, która
ze względu na obostrzenia sanitarne, połączona była ze spotkaniem opłatkowym.
Specjalnie przygotowane na tę okazję 400 kart świątecznych, zawierających życzenia oraz opłatek, trafi do wszystkich członków naszej wspólnoty.
 
Zelatorka parafialna p. Dorota złożyła życzenia świąteczno-noworoczne ks. Opiekunowi i wszystkim
obecnym w katedrze.

Korzystając z wysokiej frekwencji, do naszych sióstr i braci trafiły także papieskie, diecezjalne i parafialne intencje modlitewne na rok bieżący.