Fundacja Nasza Szkoła wspiera katolickie placówki oświatowe na terenie DIECEZJI SIEDLECKIEJ.
Chcielibyśmy przybliżyć jako organizacja nasze działania i cele, które przyświecają nam od momentu założenia Fundacji Nasza Szkoła.
Po dziesięciu latach funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach i wielu innych szkół które jako fundacja wsparliśmy widzimy jak pięknie wzrasta pokolenie młodych ludzi kształcących się w katolickich placówkach oświatowych. Edukacja w duchu katolickim na wysokim poziomie nauczania i w dobrych warunkach przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich.
Już dziś zachęcamy do podjęcia decyzji wsparcia działań i przekazania Fundacji Nasza Szkoła 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować założone cele i wspierać edukację dzieci i młodzieży w duchu katolickim.