Środą Popielcową rozpoczeliśmy, w liturgii Kościoła, okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa od Popielca do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
Uroczystej Mszy świętej o godzinie 10.00 w katedrze Siedleckiej przewodniczył J.E. ks. biskup Kazimierz Gurda.
 
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany był na długo przed chrześcijaństwem, stosowany był  w starożytnym Egipcie  i w Grecji. Opisy pokuty związanej z popiołem możemy znaleźć w Piśmie Św., chociażby w Księdze Jonasza (Jon 3,6). Ta praktyka w liturgii Kościoła  pojawiła się już w VIII wieku. Natomiast w 1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele.
 
W owocnym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu, mają nam pomóc nabożeństwa, związane z celebrowaniem męki i śmierci Pana Jezusa.
Drogi krzyżowej w naszej parafii będą się odbywać:
Wtorki z udziałem dzieci - godzina 17.15
Piątki - godzina 17.15

Nabożeństwo
Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym:
Niedziela - godzina 17.00