24 maja o godzinie 18.00 młodzież z naszej parafii, z rąk J.E ks. biskupa Grzegorza Suchodolskiego przyjęła sakrament bierzmowania.
Uroczysta litrugia rozpoczęła się od prośby rodziców skierowanej w kierunku ks. Biskupa, aby udzielił ich dzieciom sakramentu bierzmowania.


W homili biskup Grzegorz przypominał młodzieży o znaczeniu tego sakramentu i zachęcał ich do tego, aby nie porzucali swojej wiary, lecz napełnieni Duchem Świętym, rozwijali ją i pogłębiali swoją więź z Chrystusem, który działa we wspólnocie Kościoła.

 
Po homilii dokonał się istotny element sakramentu, gdy ks. Biskup modlił się nad młodzieża, prosząc o to, aby Duch Święty zstąpił na nich i umocnił ich do praktykowania swojej wiary. Następnie ks. biskup dokonał gestu nałożenia rąk oraz namaszczenia krzyżmem świętym wypowiadając słowa: "Przyjmij znamię Ducha Świętego".Na zakończenie Eucharystii młodzież wyraziła swoją wdzięczność ks. Biskupowi za udzielenie im sakramentu bierzmowania, ks. kan. Dariuszowi Mioduszewskiemu, proboszczowi parafii, ks. Grzegorzowi Chruścielowi oraz animatorom małych grup, za 2 letnie przygotowanie ich do przyjęcia tego sakramentu.


Młodzież, jako pamiątkę przyjęcia sakramentu bierzmowania, otrzymała krzyż, który ma im przypominać ich tożsamość oraz misję, do jakiej zostali przygotowani przez ten sakrament.

 
zdj. Piotr Grabowski