W Święto Ofiarowania Pańskiego do katedry w Siedlcach przybyły Osoby Życia Konsekrowanego z terenu całej diecezji siedleckiej. Tego dnia dziękowano Panu Bogu za ich codzienną posługę w Kościele siedleckim, świadectwo wiary w Chrystusa i miłości do Kościoła Chrystusowego. Proszono także o nowe i wierne powołania do wszystkich form życia konsekrowanego.

Ksiądz biskup w homilii wskazał, że zapalone świece, z którymi dziś przychodzimy do kościoła, są znakiem obecności w świecie Pana Boga, który przyszedł, aby rozświetlić mroki ludzkiego życia. - Dzięki temu światłu, człowiek ma szansę, aby jego życie dokonywało się w świetle, które On – Bóg, przyniósł ludziom. On zajaśniał światłem w mrokach ludzkiego życia. Ten, kto to światło przyjmie ma szanse zobaczyć siebie w Bożym świetle, w świetle Bożej prawdy - wskazał biskup siedlecki.

W diecezji siedleckiej jest obecnie: około 300 sióstr zakonnych i 80 zakonników, 12 wdów pobłogosławionych, dwie dziewice konsekrowane, jeden pustelnik i jedna pustelnica oraz około 25 członków instytutów świeckich. W Skórcu, Księża Marianie prowadzą nowicjat. W Siedlcach znajduje się: Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr „Jedność” pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Siostry Tereski); Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (Siostry Służki) oraz Dom Prowincjalny Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża. W diecezji siedleckiej są także dwa klasztory kontemplacyjne: Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Siedlcach oraz Sióstr Karmelitanek Bosych w Kodniu.