Lektura dzieł św. Jana Pawła II

W dniach od 15 do 22 października br. odbędą się w Siedlcach Dni Kultury Chrześcijańskiej inspirowane osobą i nauczaniem św. Jana Pawła II. W piątek 20 października zaplanowana jest diecezjalna „Lektura dzieł św. Jana Pawła II”, przypominająca formą Narodowe Czytanie lektur. Pragniemy, aby lektura dzieł św. Jana Pawła II była stałym punktem obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszej diecezji.