Spotkanie zespołu katechetycznego

Nowy rok szkolny i nowe zadania

Tradycyjnie na początku roku szkolnego zebrał się zespół katechetyczny naszej parafii, aby określić nowe zadania i obowiązki katechetów. Spotkanie poprowadził proboszcz parafii ks. Dariusz Mioduszewski.

Wszystkim katechetom świeckim i duchownym naszej parafii życzymy, aby działania podejmowane na polu ewangelizacji dzieci i młodzieży przybliżały ich do Boga. 

Poniżej:

Informacje o zespole katechetycznym i ustaleniach na bieżący rok katechetyczny