Intencje Kół Żywego Różańca

Intencje ewangelizacyjne i diecezjalne

Stałe intencje modlitewne diecezji siedleckiej
  1. O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi
  2. O nawrócenie grzeszników
  3. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci
  4. O łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi
Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca na rok 2021

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna - Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i  siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich

Diecezjalna –  O oddalenie wszelkich epidemii, ustanie pandemii  koronawirusa,  o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach

Parafialna – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii

LUTY

Intencja powszechna  -  Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane

Diecezjalna –  O Boże błogosławieństwo dla naszych biskupów Kazimierza i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapłanów i osób konsekrowanych

Parafialna – Za dzieci i młodzież naszej parafii

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna - Sakrament pojednania

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią,  żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym

Diecezjalna  –  O łaskę pełnego zawierzenia Maryi,  by prowadziła nas do Chrystusa, aby nasze uczestnictwo w Eucharystii rzeczywiście było spotkaniem z Osobą Chrystusa, o zaangażowanie naszych serc w  modlitwy podczas Eucharystii

Parafialna – Za rekolekcjonistę i wszystkich przeżywających rekolekcje parafialne

KWIECIEŃ

Intencja powszechna - Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w   dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach

Diecezjalna – Za chorych, cierpiących i zmagających się z cierpieniem niepełnosprawności

Parafialna – Za nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, kantorów, psałterzystów, osoby śpiewające w chórach i scholach oraz zespoły liturgiczne naszej parafii

MAJ

Intencja powszechna - Świat finansów

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami

Diecezjalna – O rychłą beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Parafialna – Za wszystkich z naszej wspólnoty  parafialnej, którzy  przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych oraz o wzrost czci dla Matki Bożej

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna - Piękno małżeństwa

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością

Diecezjalna – Za wszystkie osoby poświęcone Panu Bogu,  by były wiernymi świadkami Ewangelii, w intencji wynagradzającej Bogu za grzechy Kościoła oraz o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

Parafialna – Za naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli za Chrystusem

LIPIEC

Intencja powszechna - Przyjaźń społeczna

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni

Diecezjalna – Za wszystkich przebywających na wakacjach, o odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu

Parafialna – Za katechetów i katechistów naszej parafii

SIERPIEŃ

Intencja ewangelizacyjna – Kościół

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii

Diecezjalna – O trzeźwość naszego narodu, o odnowienie  przyrzeczeń jasnogórskich w sercach Polaków, za pielgrzymów-  by duchowo powierzali się Jasnogórskiej Matce.

Parafialna – O rozkwit i  jedność we wspólnotach , stowarzyszeniach i ruchach naszej parafii.

WRZESIEŃ

Intencja powszechna - Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują

Diecezjalna  – O dar wiary, nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia

Parafialna – O ożywienie pobożności eucharystycznej dla wszystkich parafian

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna - Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii

Diecezjalna – Aby modlitwa różańcowa stawała się codzienną modlitwą w naszych rodzinach

Parafialna – Za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii, aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie

LISTOPAD

Intencja powszechna - Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie

Diecezjalna – Za wszystkich zmarłych a w szczególności za zmarłych z kół różańcowych i w czyśćcu cierpiących

Parafialna – O większa troskę o ubogich , chorych , cierpiących i potrzebujących

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna  -  Katecheci

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego

Diecezjalna  – Za polskie rodziny,  by czerpały ze Świętej Rodziny z Nazaretu wzór zaufania do Boga mimo doświadczanych przeciwności i cierpień

Parafialna – O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich