Intencje Kół Żywego Różańca

Intencje ewangelizacyjne i diecezjalne

Stałe intencje modlitewne diecezji siedleckiej
  1. O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi
  2. O nawrócenie grzeszników
  3. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci
  4. O łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi

Intencje modlitewne Żywego Różańca na rok 2023

STYCZEŃ
Za wychowawców  

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi

Diecezjalna –   O pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. O mądrość dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha Świętego, sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem

Parafialna - Za rodziny naszej parafii, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich

 

LUTY
Za  parafie  

Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących

Diecezjalna –  Za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia łączyli z ofiarą Chrystusa i przeżywali je z ufnością Bogu Ojcu, że przyniesie błogosławione owoce. Szczególnie polecamy ofiary wojen

Parafialna - Za dzieci i młodzież naszej parafii, przeżywające czas ferii zimowych

.

MARZEC
Za ofiary nadużyć 

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie

Diecezjalna –  Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci

Parafialna - Za parafian, którzy dawno nie korzystali  z sakramentu pokuty, aby w czasie  Wielkiego Postu otworzyli się na przebaczającą  miłość Boga. Za  księdza rekolekcjonistę i wszystkich przeżywających rekolekcje

 

KWIECIEŃ
O kulturę niestosowania przemocy 

Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli

Diecezjalna –  Za biskupów, kapłanów osoby życia konsekrowanego, o wierność Chrystusowi w wypełnianiu swego powołania, by gorliwie wypełniając powierzone im obowiązki umacniali wiarę w naszej Ojczyźnie i wspólnocie Kościoła

Parafialna -  O jedność we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach naszej parafii

MAJ
Za ruchy i wspólnoty kościelne  

Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie

Diecezjalna –  W intencji dziękczynnej za dar beatyfikacji bł. Pauliny Jaricot, naszej założycielki, z prośbą o rozwój żywego różańca w naszej diecezji

Parafialna – O żywą wiarę, dary Ducha Św, potrzebne łaski  dla dzieci i młodzieży, które przygotowują  się do przyjęcia sakramentów św. - Eucharystii i Bierzmowania 

CZERWIEC 
O zniesienie tortur 

Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin

Diecezjalna – O dary Ducha świętego dla dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez udział w sakramentach świętych, zwłaszcza Eucharystii, prośmy o święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i pracy na misjach z naszej diecezji 

Parafialna – Dziękując za dar powołania naszych Duszpasterzy prośmy, aby  z mocną wiarą, ufnością i otwartością poddawali się Bożemu prowadzeniu

 

LIPIEC
O życie eucharystyczne 

Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami

Diecezjalna – O odkrycie wartości Kościoła Chrystusowego, jako miejsca zbawienia i źródła łaski Bożej dla poszukujących oraz odwagę głoszenia Chrystusa jako jedynego zbawiciela w naszym codziennym życiu

Parafialna - O ożywienie pobożności eucharystycznej dla  wszystkich parafian  

 

SIERPIEŃ
Za Światowe Dni Młodzieży 

Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu

Diecezjalna –  O trzeźwość w naszym narodzie. Polecamy osoby uzależnione także od mass mediów, by z pomocą łaski Bożej zostały uwolnione od zniewoleń

Parafialna – Za pątników grypy katedralnej i wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów i nawiedzających miejsca kultu

 

WRZESIEŃ
Za ludzi żyjących na marginesie 

Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi

Diecezjalna –  Za dzieci i młodzież aby w Chrystusie odnajdywali najlepszego nauczyciela i wzór do naśladowania w drodze do nieba, o dary Ducha Świętego dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia

Parafialna – O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej

 

PAŹDZIERNIK
Za Synod 

Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata

Diecezjalna – O jedność we wspólnotach Kół Żywego Różańca, duchowy rozwój wszystkich członków i gorliwe wypełnianie zobowiązań statutowych

Parafialna – O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszych rodzinach. Za liderów i członków naszych parafialnych wspólnot , aby przez modlitwę, formację  i apostolstwo stawali się wiarygodnymi świadkami i budowali  Kościół , który jest wspólnotą

 

LISTOPAD
Za papieża 

Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego

Diecezjalna –  Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących

Parafialna – O naszą otwartość i troskę  na potrzeby  ubogich, chorych, samotnych i cierpiących  

 

GRUDZIEŃ
Za osoby niepełnosprawne  

Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność

Diecezjalna –  Za rodziny by krocząc drogą wiary, przestrzegania Bożych Przykazań, życia sakramentalnego i podejmując wspólną modlitwę były domowymi kościołami, wzrastały w świętości, doznając pokoju, wzajemnej miłości i zgody

Parafialna – O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego  w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich