Pogrzeb a COVID19

Aktualne wytyczne

W obecnym czasie zauważalnie przybywa nam w katedrze pogrzebów, nierzadko z powodu covid19.  W związku z tym rodzą się pytania co do postępowania w sytuacji osoby zmarłej, zakażonej koronawirusem. Aby rozwiać wątpliwości, przekazujemy wytyczne Kurii Diecezjalnej.
Forma pogrzebu osoby zmarłej na COVID19
  1. W świetle obowiązujących przepisów - według wyjaśnień Głównego Inspektora Sanitarnego - nie ma konieczności spopielenia ciała zmarłego, u którego zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem, przed uroczystościami pogrzebowymi. Takiej praktyki nie mogą domagać się powiatowe Sanepidy, ani firmy pogrzebowe nie mogą wymuszać zgody na kremację od rodzin zmarłych.
  2. W świetle niedawnych wyjaśnień Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku tradycyjnego pogrzebu, trumna z ciałem osoby zmarłej, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem, może być wnoszona do kościoła czy kaplicy gdzie jest sprawowana Msza św. za osobę zmarłą. 
  3. Przy zachowaniu więc przepisów sanitarnych odnośnie do przygotowania trumny oraz formy posługi pracowników zakładu pogrzebowego można stosować zwyczajną formę pogrzebu, ze stacją w kościele.
  4. Równie uprawniona jest forma pogrzebu rozpoczynająca się na cmentarzu grzebalnym od złożenia ciała do grobu, połączona ze sprawowaniem Mszy św. w kościele czy kaplicy po skończonych modlitwach na cmentarzu.
  5. Z punktu widzenia wiary żegnamy osobę zmarłą z koronawirusem z takim samym szacunkiem i miłością, jak ma to miejsce w innych przypadkach. Stosowanie się do wytycznych epidemiologiczno-sanitarnych, niczego w tym względzie nie umniejsza. Jest wyrazem naszej troski o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa osób zaangażowanych w pochówek.
  6. Ponadto przy organizowaniu w parafiach wszystkich form pochówków /lub uroczystości pogrzebowych/ należy stosować się do aktualnych wskazań sanitarno-epidemicznych. 

Wszystkie niezbędne informacje co do pogrzebu katolickiego, w tym również zmarłych na covid19 można znaleźć na naszej stronie parafialnej, w zakładce pogrzeb katolicki. Są tam również szczegółowe rozwiązania stosowane podczas organizacji pogrzebu w katedrze, jak również wskazania co do ewentualnej kremacji. Osoby, które spotka doświadczenie śmierci bliskiej osoby zapraszamy na stronę parafialną celem pozyskania informacji o organizacji pogrzebu.