Uroczystość odpustowa ku czci Niepokalanej

Pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy w katedrze siedleckiej

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy w katedrze odpust parafialny. Tradycyjnie uroczystej Sumie Odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył bp Kazimierz Gurda, biskup diecezjalny. Eucharystię koncelebrowali bp Grzegorz Suchodolski oraz kapłani z Kurii Siedleckiej, Wyższego Seminarium Duchownego i katedry na czele z ks. proboszczem Dariuszem Mioduszewskim.
 
 
 
Warto nadmienić, że celebracja Eucharystii odbyła się w Godzinie Łaski, według objawienia Maryi, danego  8 grudnia 1947 roku pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech: 

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.  Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

W homilii bp Kazimierz Gurda zwracając się do zgromadzonych wiernych powiedział:

W czasie Adwentu stajemy przed Najświętszą Maryją Panną Niepokalanie Poczętą. Osoba Maryi wypełnia ten okres roku liturgicznego. W kościołach sprawowane są Msze święte zwane Roratami, w których nasza modlitwa płynie do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. W Niej wypełnia się oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Dzisiejsza uroczystość pragnie przypomnieć nam fizyczne i duchowe piękno Maryi. Podziwiamy Jej piękno, cieszymy się, tęsknimy za nim.
Maryja niepokalanie poczęta, czyli poczęta bez grzechu pierworodnego i wolna  od grzechów, które stanowią jego konsekwencje jest nam bliska. Maryja stała się dla nas nauczycielką i wychowawczynią, dlatego tak ważne jest abyśmy brali z niej wzór. Bóg ukazuje nam w Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej piękno i czystość serca, bezgrzeszność i nieśmiertelność. Tymi darami została Maryja obdarzona w niepokalanym poczęciu. Została pokazana całemu rodzajowi ludzkiemu, jako wzór skierowania swojego serca ku Bogu.

Zwykle w katedrze w tym dniu gromadziło się setki parafian i gości. W tym roku ze względu na epidemię uroczystość wyglądała skromniej. Nie zabrakło jednak zaangażowania wiernych jako sprawujących funkcje liturgiczne przy ołtarzu. Posługę pełnili ministranci i osoby ustanowione do posługi lektora. Śpiewom liturgicznym towarzyszył dostojny akompaniament muzyczny. 

Dziękujemy biskupom i księżom za obecność. Wszystkim przybyłym drogim parafianom i gościom. W tym pięknym dniu naszego wspólnego święta prośmy przez wstawiennictwo Niepokalanej, aby ustała epidemia i nastały czasu spokoju. 

Godzina łaski

W godzinę łaski
u stóp Niepokalanej
staniemy
i cóż powiemy
najczulszej z Matek
przeczystej Dziewicy
W Przybytku Ducha Świętego
złóżmy ofiarę z życia
z tego co było
jest i będzie
gdzieś kiedyś
tutaj
zawsze wszędzie
nieogarnione
myślą i słowem
łzami zroszone
grzechem zbrukane
bólem niszczone
strachem podszyte
Wszystko już teraz
Twoja na wieki
bez ograniczeń
i bez przymusu
Skryj nas pod płaszczem
miłości Twojej
obdarz nadzieją
wiarą pokojem
niechaj nas radość
ogarnie święta
czuwaj nad nami
dniami nocami
Niepokalanie Poczęta

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Piotra Grabowskiego. Dziękujemy serdecznie.