Caritas i pomoc świąteczna

Dla najbardziej potrzebujących

Jak każdego roku punkt parafialny Caritas przygotowuje wiele paczek z żywnością i chemią dla najbardziej potrzebujących na terenie parafii katedralnej. W tym roku również, we współpracy z ludźmi dobrej woli, którzy z dobrego serca przynieśli wypełnione po brzegi torby miłosierdzia oraz z wolontariuszami z KSM, udało się przygotować ponad 60 paczek.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ofiarnie posługują w punkcie Caritas nie tylko od święta, ale regularnie przez cały rok niosąc pomoc potrzebującym. Warto nadmienić, że środki finansowe na zakupy dla ubogich płyną w dużej mierze ze skarbony dla ubogich umieszczonej w katedrze.

Dziękujemy wszystkim anonimowym darczyńcom. Bóg widzi hojność i dobre serce. Wiemy, że tak okazywana miłość bliźniego zasługuje w oczach Boga na uznanie jako zdolność poświęcenia siebie dla drugiego. 

Niech Bóg wynagrodzi wszelki trud tym, którzy z troską podejmują dzieło CARITAS w naszej parafii

Zapraszamy na stronę PZC w katedrze siedleckiej