C†M†B czy K†M†B?

Jak oznaczamy nasze mieszkania?

Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana jako Trzech Króli, to chrześcijańskie święto obchodzone już od III wieku pod nazwą Epifanii. Tego dnia tradycyjnie okadzamy nasze mieszkania i oznaczamy drzwi na znak przyjęcia Chrystusa do naszego domu. Jednak dlaczego jedni umieszczają na swoich drzwiach litery K+M+B, inni zaś C+M+B? Co dokładnie oznaczają te skróty?

Znacznie starszy i głębszy przekaz mówi, że drzwi należy oznaczać napisem C†M†B, a do liter dopisać datę bieżącego roku: C†M†B 2021.  Taki zapis jest skrótem pochodzącym od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi

Umieszczany u nas najczęściej napis K†M†B 2021 odnosi się do tradycyjnych imion trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi (Kacper, Melchior i Baltazar). Jest to powszechnie przyjęty i także poprawny zapis, jednak stoi za nim dość powierzchowna interpretacja.

Modlitwa przy oznaczaniu drzwi kredą

Panie Jezu Chryste,
którego Trzej Mędrcy jako Dziecię znaleźli w domu i złożyli Mu hołd,

który wzrastałeś w domu w Nazarecie przy boku Maryi i świętego Józefa,
uświęć i nasz dom swoją obecnością.
Niech panuje w nim Twoja miłość, dobroć i czystość.
Niech wszyscy tworzymy domowy Kościół,
który w tym sanktuarium niech stale składa Ci uwielbienie i chwałę.
Niech święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego sanktuarium,
przypominają nam i tym, którzy będą nas odwiedzać,
że jesteśmy domowym Kościołem
i za gwiazdą wiary chcemy iść na spotkanie z Tobą,
do domu naszego wspólnego Ojca,
z którym w jedności Ducha Świętego
żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen

Ta wymowna modlitwa pokazuje, że nie warto rezygnować z zapisu – którykolwiek on będzie – poprzez który zapraszamy Chrystusa do naszego domu i prosimy o to, aby uświęcił nasze życie swoją obecnością.
Czy wiesz, że w katedrze w Kolonii są przechowywane relikwie Mędrców ze Wschodu? Dowiedz się więcej...
 
Źródło - pl.aleteia.org, deon.pl