Kredą i kadzidłem!

Objawienie Pańskie w katedrze

Na kilka dni przed uroczystością Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) tradycyjnie młodzież KSM przygotowała kredę i kadzidło do błogosławieństwa. Po każdej Mszy św. można wziąć kredę i kadzidło i oznaczyć swoje miejsce zamieszkania zgodnie z tradycją.
Christus Mansionem Benedicat! 

Serdecznie dziękujemy młodzieży za zaangażowanie, mimo że czasy nie są łatwe. Zostało przygotowane ponad 1000 pakietów, które młodzi rozprowadzą po Mszy św. Składane przy tej okazji dobrowolne ofiary są przeznaczone na cele statutowe młodzieży zrzeszonej w KSM.