Święto osób konsekrowanych

2 lutego w katedrze siedleckiej

Tajemnica obecności Chrystusowego światła w sercu człowieka łączy się z tajemnicą ofiarowania siebie Bogu. Jesteśmy światłem na tyle, na ile się Jemu oddajemy. Jezus we wszystkich sytuacjach ziemskiego życia oddawał się Ojcu i pozostawał mu wierny. Jego życie jest odpowiedzią na wszystkie pytania, jakie człowiek stawia próbując zrozumieć siebie i innych. Oddanie, ofiarowanie siebie Bogu jest jednym
z podstawowych aktów wyrażania wiary.
z homilii bpa Kazimierza Gurdy 

Święto Ofiarowania Pańskiego jest dniem, w którym Kościół zwraca oczy i serce ku osobom życia konsekrowanego. Osoby takie rezygnują dla Chrystusa z życia rodzinnego, wiążą się tylko z Nim. Istnieje wiele form życia konsekrowanego: zakony kontemplacyjne, zgromadzenia czynne, instytuty życia konsekrowanego, instytuty świeckie, formy indywidualne (stan dziewic i wdów), życie pustelnicze.

Dziękujemy za to, że są kobiety i mężczyźni, którzy oddają się Bogu do dyspozycji, aby wypełnić to, co On uważa za potrzebne i właściwe w życiu Kościoła i świata. Cieszymy się z ich modlitwy i posługi. Modlimy się o nowe powołania do życia konsekrowanego, choć jest ich mniej niż dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Świat dziś Boga nie uznaje i nie wierzy w Jego obecność, opiekę i miłość. Ale jesteśmy pełni ufności, że sprawy Boże nie zależą tylko od człowieka. Pan Bóg powołuje i daje wytrwałość w realizacji powołania. On troszczy się o swój Kościół i nie pozwoli mu zginąć.

W czasie uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy siostry mieszkające na terenie naszej parafii odnowiły swoje śluby zakonne. Drogim siostrom Albertynkom, Tereskom i Służkom składamy serdeczne życzenia w dniu ich święta.