Katecheza o Eucharystii

II niedziela miesiąca

Trzyletni program duszpasterski dla Kościoła w Polsce o Eucharystii na lata 2019-2022 zaprasza nas do odkrycia największego daru, jakim jest Eucharystia – żywa obecność Jezusa Chrystusa pośród nas.  Uczymy się, że że Kościół żyje dzięki Eucharystii, dlatego powinniśmy na nowo poznać, zrozumieć, pokochać i żyć Mszą Świętą każdego dnia.
 

Zachęcamy do pogłębionego udziału w Eucharystii, poprzez słuchanie katechez wprowadzających w drugie niedziele. Katecheza rozpoczyna się 10 minut przed każdą Mszą św.