Jak pościmy w Kościele katolickim?

Rozwiewamy wątpliwości

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa od Popielca do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany był na długo przed chrześcijaństwem, stosowany był  w starożytnym Egipcie  i w Grecji. Opisy pokuty związanej z popiołem możemy znaleźć w Piśmie Św., chociażby w Księdze Jonasza (Jon 3,6). Ta praktyka w liturgii Kościoła  pojawiła się już w VIII wieku. Natomiast w  1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Post w Środę Popielcową  jest sposobem udziału w tajemnicy Jezusa Chrystusa, jako wezwanie do nawrócenia. Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu w Polsce powinniśmy w tym dniu przestrzegać następujących przepisów postnych:
  1. Wstrzęmięźliwość od pokarmów mięsnych. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość.  Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego, choć Kościół w Polsce nie nakłada takiego obowiązku
  2. Post ścisły czyli możliwość spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich wiernych Kościoła katolickiego pomiędzy 18. a 60 rokiem życia. 
  3. Post paschalny w Wielką Sobotę (trwający do Wigilii Paschalnej) nie jest obowiązkiem, ale jest przez Kościół bardzo zalecany i zgodny z wymową liturgii Triduum Paschalnego. Kościół zachęca, aby Wielką Sobotę przeżywać w klimacie postu paschalnego, przez otwarcie się na Słowo Boże i budzenie w sobie pragnienia owocnego przeżycia misterium Zmartwychwstania Chrystusa,  aby dzięki temu wierni doszli do radości Niedzieli Zmartwychwstania (Konstytucja o Liturgii, 110)
  4. Przekładając na prostszy język: 
    • jeśli np. jesteś studentem w wieku 26 lat to w Środę Popielcową masz obowiązek powstrzymania się od jedzenia mięsa i powinienieś zachować  post ścisły
    • jeśli np. jesteś seniorem w wieku 65 lat lub uczniem liceum (w wieku 14-18 lat) to powinienieś powstrzymać się tylko od jedzenia mięsa, nie masz obowiązku zachowania postu ścisłego
    • jeśli np. jesteś uczniem klasy V SP lub dzieckiem  (czyli poniżej 14 roku życia) to nie obowiązują cię jeszcze żadne przepisy dotyczące postu w Środę Popielcową
Chociaż nakazane posty w kościele katolickiem są obowiązkowe to jednak warto podejmować je nie tylko z racji na obowiązek, ale także z pobudek duchowych. Duchowa motywacja do postu i modlitwy jest bardziej pomocna w nawiązywaniu relacji z Bogiem. W każdym przypadku mimo, że przepisy postu mogą danej osoby nie obowiązywać (z racji wieku lub czasem z powodu choroby) to można czuć się zaproszonym wraz z całym Kościołem do podjęcia praktyki postnej w miarę możliwości. Świadome łamanie zasad postu przez osoby, które ten post obowiązuje jest grzechem. 

Nakazy dotyczące postu mają swoje źródło w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 1249-1253), niemniej ich dookreśleniem zajmują się Konferencje Episkopatu poszczególnych krajów (w przypadku Polski odsyłamy zwłaszcza do nowelizacji IV przykazania kościelnego, którego wykładnię jak i pozostałych przykazań znajdziemy na stronie opoki - kliknij, aby przejść)