Oto drzewo Krzyża!

Wielki Piątek w katedrze

Liturgia Męki Pańskiej to kontynuacja wydarzeń z Wielkiego Czwartku. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Podobnie i w Wielką Sobotę. Są to dwa dni w roku, kiedy cała nasza uwaga koncentruje się wokół Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.

Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Pierwszym znakiem liturgicznym była prostracja, czyli leżenie krzyżem na posadzce katedry. To znak uniżenia i pokory wobec wszechmocy Boga. 

Następnie celebrowaliśmy Liturgię Słowa, której centrum jest proklamacja Męki Pańskiej. Męka została odśpiewana przez diakona i alumnów WSD wraz z chórem katedralnym.

Szczytowym punktem Liturgii Wielkiego Piątku jest uroczyste odsłonięcie i adoracja Krzyża. Ze względu na obostrzenia ucałowania Krzyża dokonał w imieniu nas wszystkich bp Kazimierz. Wszyscy mieliśmy wyjątkową chwilę adoracji w ciszy poprzez patrzenie z miłością na Krzyż. Pomagały w tym również śpiewy chóralne na przemian z ludem.

Po Komunii św. monstrancja okryta welonem została umieszczona w Grobie Pańskim. Jezus ukryty w Eucharystii pozostanie w Grobie do Wigilii Paschalnej, w czasie której będziemy wspominać Jego chwalebne Zmartwychwstanie. Wielka Sobota pozostaje w Kościele czasem oczekiwania w ciszy. Sprawuje się tylko Liturgię Godzin.

Zdjęcia p. Piotr Grabowski, dziękujemy.